Brug af computer

Anvendelse af IT-værktøjer bliver mere om mere udbredt i skolen, og på Otterup Realskole har vi blandt andet adgang til mange forskellige online portaler, som bruges i den daglige undervisning.

For at styrke elevernes læring gennem IT-værktøjer, har vi på skolen derfor besluttet, at eleverne i 4. til 9. klasse fra sommeren 2022, skal medbringe deres egen computer. 

Det vil ikke kunne forventes, at der vil være brug af computer hver dag, ligesom det også vil variere, hvor meget de forskellige fag vil gøre brug af computer i undervisningen. Men eleverne vil løbende få styrket deres IT-kompetencer således, at det vil blive et naturligt arbejdsredskab, de vil gøre brug af, når de finder det aktuelt.

 

Krav og specifikationer

Der er ikke de store krav til computeren udover, at den skal kunne afvikle den nyeste version af Office-pakken.

Det har ingen betydning, om det er Mac eller PC. Det må dog ikke være tablets eller Chromebooks, da vi oplever udfordringer med deres kapabilitet ift. de programmer, vi anvender på skolen. Herudover har disse også udfordringer med forbindelsen til vores printer mm.

Der skal være adgang til usb-stik. På computere uden dette, kan det dog ofte klares med en adapter.

Når brugerne er på skolens netværk, kan skolens printere installeres.

Vi oplever en del computere, der er låst og kræver en godkendelse. Derfor skal eleverne være i besiddelse af koder til computeren og rettighed til at installere andre programmer/skolens printere efter behov. 

Forsikring og ansvar

I alle klasser, hvor der er et krav om brug af egen computer, er der mulighed for at låse denne inde i et skab. Man skal blot selv medbringe en hængelås til skabet.

Elevernes ejendele, herunder computere o.lign., er som udgangspunkt ikke dækket af skolens forsikring. Derfor kan det være en god ide at undersøge, hvorledes man som familie er dækket, hvis computeren skulle gå i stykker på skolen.