Christina TEST

Otterup Realskole blev grundlagt som en fri, selvejende skole for mere end 100 år siden. Visionen var at give børn og unge en god start og Otterup Realskole er stadig den dag idag et sted, hvor vi tager vare på hinanden, og hvor forældre, børn og lærere kan lide at være. Det skal være rart at gå i skole. For alle. Det stærke fællesskab er i det hele taget en hjørnesten i skolens liv. 

Skolens målsætning

Skolen har tradition for at yde en kompetent og målrettet undervisning – og vi er ikke bange for at stille krav til eleverne. Målet er at gøre eleverne til helstøbte, harmoniske mennesker, der er rustede til at klare tilværelsens udfordringer og tilskikkelser.

Skolens ledelse og lærere søger i samarbejde med elever og forældre at gøre skolen til en sted, hvor eleverne udvikler sig alsidigt, og hvor der skabes rammer for:

  • at eleverne erhverver sig såvel boglige kundskaber som praktiske færdigheder og derigennem får mulighed for at planlægge og udforme deres fremtid.
  • at eleverne får mulighed for at udfolde sig kreativt og musisk for derved at få et middel til at udtrykke sig og udvikle evnen til at opfatte tingene omkring sig og får større bevidsthed omkring sig selv.
  • at eleverne får mulighed for at samarbejde i grupper, evt. på tværs af klasser, og være med i et fællesskab, hvor de lærer at kende sig selv og lærer at tænke selvstændigt og kritisk.
  • at eleverne lærer at respektere de demokratiske grundregler og traditioner, det danske samfund bygger på.

 

Lærerne lægger i deres undervisning op til:

  • at der appelleres til det personlige og medmenneskelige ansvar og den enkeltes pligtfølelse.
  • at der bliver plads til den enkelte elevs udfoldelse så eleven føler, at der er brug for hende/ ham.
  • at der kaldes på elevernes kræfter og initiativ.
  • at eleverne bevarer lysten til at arbejde og yde en selvstændig indsats.

 

Vi lægger desuden stor vægt på kvaliteten af undervisningen samt på at både undervisningsform og materialer er tidssvarende. Vi anvender computere (læs mere om brug af computer på skolen her) i de fag, hvor det det er hensigtsmæssigt, og der er mulighed for at vælge edb-prægede valgfag fra 8. klasse.