Mini SFO (førskole)

Førskolen på Otterup Realskole kaldes i daglig tale ”Mini SFO”, og tilbydes de kommende elever i børnehaveklassen. Vores primære formål med Mini SFO er at gøre det enkelte barn parat til at møde hverdagen i Børnehaveklassen og SFO’en. Mini SFO’en deler om eftermiddagen hus med vores SFO “Regnbuen”, eleverne i Børnehaveklassen og 1. klasse, på Vestergade 7.

Perioden er fra 1. marts og frem til sommerferien.

Mini SFO er IKKE skolestart! 

Infomøder

I efteråret inviterer vi til et infomøde i skolens gymnastiksal for alle interesserede i vores Mini SFO med start pr. 1. marts det følgende år.

 

Vores pædagogiske tanker

Vores primære mål i Mini SFO’en er at skabe positive forventninger hos det enkelte barn i overgangen fra børnehavebarn til skolebarn.

Vi modtager børn fra mange forskellige børnehaver i både store og små grupper, andre børn kommer helt alene. Derfor er vi ekstra opmærksomme på at skabe de bedste rammer for trivsel og at ALLE børn og forældre skal føle sig taget godt imod. Børnene skal hurtigt føle tryghed og fortrolighed ved de nye klassekammerater, de nye voksne og i det nye miljø. Vi kontakter alle de repræsenterede børnehaver for en overleveringssamtale vedrørende det enkelte barn. Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns personlige kompetencer og bygger videre på disse gennem støtte, leg og læring.

Vi bestræber os på, at børnene altid møder engagerede, nærværende og autentiske voksne med smil på læben. 

I hverdagen vægter vi at:

 • Det enkelte barn bliver mødt med omsorg og respekt.
 • Det gode samarbejde børn, forældre og pædagoger i mellem.
 • Indbyde jer forældre til en modtagelses- og  evalueringssamtale, hvor vi sammen drøfter barnets kompetencer og evt. udfordringer, som vi i fællesskab skal være særlig opmærksomme på og støttende omkring.
 • Arbejde ud fra en 3 ugers aktivitetsplan med mange varierende temaer, aktiviteter og ture ud af huset.
 • Anvende ”Legeøen” som er et sprogligt materiale der understøtter bogstavsystemet i børnehaveklassen.
 • Introducere børnene til skoleverdenen, bl.a. ved at børnene har timer i børnehaveklassen.
 • Alle lærer at skrive deres navn, række hånden op og vente på tur.
 • En struktureret og genkendelig hverdag. 
 • Arbejde med sprog, tal, bogstaver og begreber.
 • Får afprøvet egne og andres grænser, fundet egen rolle i fællesskabet.
 • Det enkelte barn føler sig set, hørt og har medindflydelse.
 • Børnene får lyst til at engagere sig og gøre sin medindflydelse gældende.
 • Børnene udvikler empati, sociale relationer gennem fri leg, som naturligvis er en stor del at Mini-SFO.
 • Fremme børnenes motorik, kreative sider og deres fantasi.
 • Alle har et ansvar for gruppens trivsel, både børn, forældre og pædagoger.
 • Børnene motiveres til at skabe venskaber på tværs af klasser, kulturelle og sociale forskelle.
 • Gennemgående temaer venner: Nye og gamle venner – hvordan er man en god ven – hvornår er man ikke en god ven. 

“Hop om bord i Legeøen”

Legeøen er et sproglege-materiale, der kan bygge bro mellem børnehave og skole.

Målet med dette materiale er:

 • At ruste børnene til den mere systematiske undervisning, der finder sted i børnehaveklassen.
 • At ruste børnene bedst muligt til at møde de læsefaglige udfordringer i skole.


Det er især koncentreret om den lydlige opmærksomhed, der går forud for arbejdet med bogstavernes lyde i børnehaveklassen. Lydlig opmærksomhed handler om barnets opmærksomhed på og evnen til, at bearbejde lydlige størrelser på forskellige niveauer (f.eks. rim, ord, stavelser, enkeltlyde etc.)

Vi forventer ikke, at børnene kan bogstaverne inden start i Mini SFO. En systematisk gennemgang af bogstaver skal foregå i børnehaveklassen, ved skolestart. I Mini SFO skal inddragelse af bogstaver foregå, hvor det er naturligt i legen!

Legeøen er specielt udviklet til brug i førskolen. Vi har bevidst valgt dette system, da det supplerer (“Hop om bord i lyd og ord”) som anvendes i børnehaveklassen. 

Kontakt

Tlf. 63 82 11 66


Månedskalender, ferieplan m.m. kan ses på Intra.