2. - 3. klasse

SFO “Solstrålen” ligger på Tværgade 2 og er for elever i 2. og 3 klasse. Alle elever er garanteret en plads. 

Vores pædagogiske tanker og aktiviteter

I “Solstrålen” bestræber vi os på, at børnene altid møder engagerede, nærværende og autentiske voksne med smil på læben.

I hverdagen lægger vi vægt på motorik og bevægelse i SFO’en og at alle børn kommer ud hver dag efter spisning. Vi benytter gymnastiksalen næsten alle dage, det grønne område, spiller bold, kører mooncars og leger i skolegården på tværs af årgange. Planlægningen af vores daglige aktiviteter, varierer fra uge til uge og vi arbejder ud fra månedsplaner, hvor aktiviteterne er beskrevet og lagt ud på intra. Vi forventer naturligvis, at forældrene læser vores aktivitetskalender og nyhedsbreve og bakker op om disse.

De fleste aktiviteter er et tilbud. Der er både selvvalgte aktiviteter og voksenstyrede.

I “Solstrålen” vægter vi børnenes samvær, nærvær og demokrati meget højt. Dette i samspil med, at vores børn er ældre, mere selvhjulpne og derfor får mere medbestemmelse, selvstændighed, ansvar og friere rammer end i “Regnbuen”.

Med friheden følger naturligvis også et større ansvar for egne handlinger og refleksion over disse. Børnene har derved mere indflydelse i deres hverdag i SFO’en, årets aktiviteter og ture ud af huset. Løbende aktiviteter kunne være:

 • Fodboldbane
 • Kreative værksteder
 • Lego teknik
 • Wellness
 • Gymnastiksalen
 • Fødselsdage
 • Bordtennis
 • Det grønne område
 • Julegaveværksteder
 • Juledisco
 • Sommerpicnic
 • Fastelavnsfest på skolen
 • Brug af PC, PlayStation og Wii
 • Fernisering
 • Div. turneringer


Derudover har vi hvert år 3 dages koloni for alle SFO børn i 0.- 1.- 2. og 3. klasse. 

Særlige tiltag for 2. og 3. klasse

Vi har valgt at lave en række tiltag for de ældste børn i “Solstrålen”. Vores erfaring siger os, at børn i 2. og 3. klasse begynder at få andre interesser og gerne vil være lidt mere for sig selv. Aktiviteterne varierer fra uge til uge og afhænger af, hvad børnene kan tænke sig, da de i stor udstrækning inddrages i planlægningen af ugeplanen. De særlige aktiviteter for 2. og 3. klasse, fordelt på året, kunne se sådan ud:

 • Te-café
 • Cykeltur
 • Bowling
 • Game dage (drenge)
 • Wellness (piger)
 • Strandtur
 • Brug af iPads
 • Film
 • Afslutningstur for 3. kl.
 • Aften SFO
 • Busture til skov, stand og div. legepladser
 • Tur til Zoo
 • Besøge Terrariet i Vissenbjerg 

Børnemøder

På børnemøderne får børnene mulighed for, at komme med deres ønsker til kommende aktiviteter, ture ud af huset, indkøb af nye ting/spil og vi tager div. problemstillinger/dilemmaer op. Derudover er der til hvert møde et planlagt emne (voksenstyret), som vi debatterer. 

Samspillet/samarbejdet mellem SFO og forældre

I takt med at børnene bliver ældre, mere modne og selvstændige og måske selv går eller cykler hjem efter SFO, har vi mindre kontakt til forældrene. Ud fra børnenes voksende selvstændighed, vores trygge rammer og et godt samspil fra forældrene, begynder børnene selv at kunne tage vare på deres daglige færden: aftaler, tasker, tøj og andet. 

Socialisering/trivsel

I “Solstrålen” bruger vi meget tid på at tale om hvordan skoledagen er gået. Hvad har I lært? Har det været en god dag? Har der været nogen konflikter? Osv. Vi får talt tingene igennem og af den vej forsøge på at mindske konflikterne.

Derudover vægter vi ligeledes at planlægge fælles aktiviteter med Regnbuen så vi også udvikler fællesskaber på tværs af årgangene.

Børnenes øgede selvstændighed gør også, at vi ind imellem beder dem prøve at løse egne konflikter, mens vi følger børnene på sidelinjen. Vi hjælper børnene til at være opmærksomme på egen adfærd, andel, hjælpsomhed og ansvarlighed i samspil med de andre børn.

Trivsel er alles ansvar! Både pædagogernes, børnenes og forældrenes. 

Kontakt

Tlf. 30 62 11 66


Månedskalender, ferieplan m.m. kan ses på Intra.