Skolerapport 4. – 9. klasse

UMV-undersøgelse 2022

Udvalg: Isabells Madsen og Emil Jul (UMR), Søren Kjærsgård (AMR) og Steffen Eriksen (Skoleleder)

Alle klasser har i slutningen af marts 2022 lavet en undervisningsmiljøvurdering via skolens Intra.
Svarerne fra selv undersøgelse opbevares på skolen. Denne gennemgang vil blive offentliggjort på skolens
hjemmeside.

Svarerne fra selve undersøgelsen opbevares på skolen. Denne gennemgang vil blive offentliggjort her på skolens hjemmeside.

Ud over denne samlede gennemgang er alle klasseteams blevet bedt om at gennemgå de enkelte klassers besvarelser med eleverne. Svarprocenten har været rimelig, men det vil være bedre, at der fra start af er meldt ud, at evalueringen skal laves i en time. Især elever fra 9. klasse har ikke fået svaret.

I de overordnede resultater ses det at den sociale trivsel ligger højt. Faglig trivsel, Støtte og inspiration samt ro og orden ligger rimeligt, men bør arbejdes med. 

 • Generelt er eleverne glade for skolen og føler sig trygge nok til at sige til, hvis de føler sig uretfærdigt
  behandlet.
 • Enkelte elever føler sig ensomme eller har ondt i maven, når de skal i skole. Det er vigtigt, at de opfordres
  til at gå til deres lærere eller skolens ressourcepersoner. Måske kunne ressourcecentret gøre mere
  opmærksomme på, at de er der, evt. at hænge en seddel op.
 • Omkring 20% af eleverne har ondt i hovedet meget tit eller tit, når de er i skolen. Måske kan det skyldes
  små lokaler og uro i timerne. Udover at det tages op med lærerne, så vil UMR tale med elevrådet om, hvad
  årsagen kan være, og hvad der evt. kan gøres.
 • Få elever føler sig mobbet men generelt føler eleverne sig trygge ved at gå i skole. Det er vigtigt, at eleverne
  opfordres til at gå til en voksen, hvis de føler sig mobbet.
 • Ca. halvdelen oplever aldrig eller sjældent, at de har medindflydelse i undervisningen. Udvalget mener, at
  eleverne i nogen grad bør have medbestemmelse på, hvad der sker i undervisningen, hvorfor det er noget,
  lærerne skal have fokus på.
 • Ca. halvdelen af eleverne synes, at undervisningen godt kunne være mere spændende. Dette bør tænkes
  ind når undervisningen planlægges. Man bør dog skelne mellem spændende og motiverende undervisning.
 • En del elever oplever, at lærerne ikke møder til tiden til undervisningen. Det tages op med lærerne, hvad
  der kan gøres ved det.
 • Eleverne oplever gode muligheder for at høre, hvad der sker i timerne.
 • Generelt synes eleverne, at de får lært det, de vil.
 • 12 % af eleverne føler ikke, de får den støtte de har brug for. Det er noget lærerne skal være
  opmærksomme på. Det tages op med lærerrådet.
 • Generelt er der en rimelig tilfredshed med både inde- og udeområder.
 • Ca. 50 % af eleverne mener ikke at toiletterne er rene. UMR tager det op med elevrådet, om hvordan
  eleverne kan blive bedre til at holde toiletterne rene i løbet af dagen.

Lærerråd

Ovenstående punkter har været bragt op på et lærerrådsmøde, hvor der især kom fokus på om undersøgelsen kunne bruges. Det blev dog opfordret til at undersøgelsesresultaterne bruges til at igangsætte en diskussion på klassen. Også så man kan finde ud af, om eleverne har forstået spørgsmålene.

Der blev ønsket en større svarprocent, hvorfor det næste gang vil være hensigtsmæssigt at lave det i en time med hele klassen.

Der var især snak om toiletforhold, om eleverne opfatter undervisningen som interessant, og om der er for meget støj. Ift. de sidste 2 punkter var der en god snak om at forventningsafstemme og at inddrage forældrene i arbejde med trivslen.

Ift. toiletter er der enighed om, at der fra skolens side bliver gjort meget for at holde en høj rengøringsstandard, men at det kan være nødvendigt at tage en pædagogisk snak med eleverne om at holde toiletterne rene i løbet af skoledagen.