Skolerapport 4. – 9. klasse

UMV-undersøgelse 2018

Udvalg: Caroline Hansen (UMR), Niels Falbe Schmidt (AMR) og Steffen Eriksen (Skoleleder)

Alle klasser har perioden 24. september 2018 til 17. december 2018 lavet en undervisningsmiljøvurdering via nationaltrivsel.dk. Af praktisk grunde blev undersøgelsen lavet af flere omgang, hvorfor det er endt med 5 rapporter.

Svarerne fra selv undersøgelse opbevares på skolen. Denne gennemgang vil blive offentliggjort her på skolens hjemmeside.

Ud over denne samlede gennemgang er alle klasseteams blevet bedt om at gennemgå de enkelte klassers besvarelser med eleverne. Svarprocenten har været rimelig, men det vil være bedre, at der fra start af er meldt ud, at evalueringen skal laves i en time. Især elever fra 9. klasse har ikke fået svaret.

I de overordnede resultater ses det at den sociale trivsel ligger højt. Faglig trivsel, Støtte og inspiration samt ro og orden ligger rimeligt, men bør arbejdes med. 

 • Generelt er eleverne glade for skolen, men det kan godt være nødvendigt at tale om resultatet i enkelte klasser.
 • Enkelte elever giver udtryk for, at de sjældent eller aldrig er glade for deres klasse. Igen skal der tales om det i de enkelte klasser.
 • Meget få elever føler sig mobbet. Men dem der gør skal der selvfølgelig tages hånd om i de enkelte klasser.
 • Generelt udtrykker eleverne en høj faglig trivsel.
 • Ca. 65% til 70% føler at de tit eller meget tit kan koncentrere sig. Umiddelbart er det ok, men vi ønsker at det bliver bedre til næste gang. Så der skal kigges på, om det kan blive bedre.
 • Generelt synes eleverne at undervisningen godt kunne være mere spændende. Dette bør tænkes ind når undervisningen planlægges.
 • En stor del af eleverne synes at lærerne er gode til at hjælpe dem på en måde, der virker.
 • Eleverne oplever rimelige muligheder for at høre, hvad der sker i timerne, men hvis der først er larm, virker det til, at det kan være svært at få ro på klassen igen.
 • Knap 20% af eleverne giver udtryk for, at de tit eller meget tit har ondt i hovedet. Det skal undersøges nærmere hvad årsagen til dette kan være.
 • Generelt er der tilfredshed med både inde- og udeområder.
 • Op mod halvdelen af eleverne synes ikke at toiletterne er pæne og rene. Det kræver en snak om forventninger i de enkelte klasser.
 • Ca. 25% af eleverne oplever, at de bliver forstyrret af larm i timerne.
 • De fleste elever er tilfredse med, hvordan skolen ser ud. 

Lærerråd

Ovenstående punkter har været bragt op på et lærerrådsmøde, hvor der især kom fokus på om undersøgelsen kunne bruges. Det blev dog opfordret til at undersøgelsesresultaterne bruges til at igangsætte en diskussion på klassen. Også så man kan finde ud af, om eleverne har forstået spørgsmålene.

Der blev ønsket en større svarprocent, hvorfor det næste gang vil være hensigtsmæssigt at lave det i en time med hele klassen.

Der var især snak om toiletforhold, om eleverne opfatter undervisningen som interessant, og om der er for meget støj. Ift. de sidste 2 punkter var der en god snak om at forventningsafstemme og at inddrage forældrene i arbejde med trivslen.

Ift. toiletter er der enighed om, at der fra skolens side bliver gjort meget for at holde en høj rengøringsstandard, men at det kan være nødvendigt at tage en pædagogisk snak med eleverne om at holde toiletterne rene i løbet af skoledagen.