ANSVARLIGHED

PERSONALE

VI TALER MED ELEVERNE

VI SER OS SELV SOM ROLLEMODELLER

VI ER ÅBNE OG IMØDEKOMMENDE

VI TILSKYNDER TIL DEMOKRATI

VI TAGER INITIATIV

ALLE BIDRAGER TIL DEN FÆLLES ORDEN

VI VÆRNER OM HINANDEN

For at fremme ansvarlighed forventer vi, at skolens personale:

 • tydeliggør de krav og forventninger, elever og forældre mødes med
 • begrunder og agerer efter de rammer, der skabes i dagligdagen ud fra faglige og pædagogiske overvejelser, i overensstemmelse med skolens kultur og værdisæt
 • hjælper den enkelte elev til at navigere inden for skolens rammer, fagligt og socialt, særligt hvor dette måtte forekomme vanskeligt for eleven
 • overdrager ansvar til elever i det omfang, de er klar til det, ud fra demokratiske principper
 • møder kolleger, elever og forældre med tillid til, at alle ønsker at gøre deres bedste, og at det at fejle er en naturlig del af den individuelle læringsproces
 • samarbejder med forældre og elever om, at udveksle og holde sig opdateret på relevante informationer, der har betydning for skolens virke og elevernes trivsel. Derfor tjekkes Intra for alle skoledage
 • passer godt på vores fælles omgivelser
 • tager ansvar for, at alle elever har en tryg skoledag
 • bidrager til fællesskabet med godt humør og åbent sind
 • har opmærksomhed på, at den historie, der fortælles om skolen, har stor indflydelse på den virkelighed, der kommer

ELEVER

VI ACCEPTERER RAMMEN

VI GØR OS UMAGE

VI ER KLAR

VI ER NYSGERRIG OG UNDERSØGENDE

VI TØR

VI VÆRNER OM HINANDEN

VI VÆRNER OM SKOLEN

For at fremme ansvarlighed forventer vi, at skolens elever:

 • gør deres bedste for at agere inden for de rammer, der fastsættes af skolen og af skolens personale
 • gør sig umage for at lære gennem nysgerrighed og aktiv deltagelse, samt ved at møde velforberedt til undervisning
 • møder veludhvilede, så de er klar til at indgå aktivt i undervisningen
 • tager ansvar ved at bakke op om de arrangementer, der finder sted på skolen, og som er med til at gøre skolen til noget unikt
 • passer godt på hinanden og vores fælles omgivelser, samt at de støtter hinanden i dette
 • samarbejder med skolens personale og forældre, om at udveksle og holde sig opdateret på relevante informationer, der har betydning for skolens virke og elevernes trivsel
 • tjekker Intra for alle skoledage
 • er opmærksomme på, at den historie, der fortælles om skolen, har stor indflydelse på den virkelighed der kommer

FORÆLDRE

VI TJEKKER INTRA HVER DAG

VI BAKKER OP OM UNDERVISNINGEN OG AKTIVITETER

VI GIVER BESKED

VI UDVISER RUMMELIGHED

VI STØTTER VORES BARN I AT VÆRE KLAR

VI FORTÆLLER DEN GODE HISTORIE

For at fremme ansvarlighed forventer vi, at skolens forældre:

 • bakker aktivt op om de rammer, der skabes af skolen og den enkelte medarbejder
 • ved undren eller kritik, altid tager direkte kontakt til den medarbejder, dette måtte vedrøre. Kritik fremsættes konstruktivt blandt voksne og aldrig gennem eleven
 • tilslutter sig de arrangementer, der finder sted på skolen, og som er med til at gøre skolen til noget unikt
 • støtter børnene i at indgå i relationer, der inkluderer alle i klassen, idet forskellighed beriger fællesskabet
 • støtter eleverne i at møde velforberedte og veludhvilede og klar til undervisning og øvrige aktiviteter
 • holder sig opdateret på relevante informationer, der har betydning for skolens virke og elevernes trivsel. Det forventes, at Intra tjekkes for alle skoledage
 • er opmærksomme på, at den historie, der fortælles om skolen, har stor indflydelse på den virkelighed, der kommer