Afgangsprøver og Fælles Mål

Afgangsprøver

På Otterup Realskole er det naturligt at skoleåret afsluttes med “Folkeskolens 9. klasses prøve” (FP9), der er fælles for alle elever i hele landet. FP9-prøver er delt i obligatoriske prøvefag og en række udtræksfag. Det udtrækkes et fag blandt de humanistiske og et fag blandt naturfagene.

Obligatoriske fag

Dansk skriftlig og mundtlig, engelsk mundtlig, matematik skriftlig og fysik/kemi mundtlig.

Humanistiske udtræksfag

Engelsk skriftlig, tysk skriftlig og mundtlig, historie mundtlig, samfundsfag mundtlig og kristendom mundtlig.

Naturfag udtræk

Biologi, geografi og fysik/kemi skriftlig (online).

Desuden er det et krav at eleverne i 8. klasse aflægger prøve i et praktisk-musiskfag. På Otterup Realskole kan eleverne ofte vælge mellem madkundskab og billedkunst. Dog vil der kun blive oprette mere en et fag, hvis der er elever nok til det.

Der kan læses mere om folkeskolens afgangsprøve vis dette link:

Folkeskolens prøver | Børne– og Undervisningsministeriet (uvm.dk)

Fælles Mål

Skolen følger Fælles Mål, som er nationale mål, der beskriver, hvad eleverne skal lære i skolens fag og emner samt i børnehaveklassen. På Otterup Realskole har vi valgt at følge de nationale mål for følgende fag:

Dansk, Matematik, Engelsk, Tysk, Idræt, Billedkunst, Madkundskab, Historie, Kristendomskundskab, Samfundsfag, Geografi, Biologi, Fysik/kemi

Fælles Mål for de enkelte fag kan findes på Børne-og Undervisningsministeriets hjemmeside via dette link:

Fag, timetal og overgange

Skolen tilbyder pt. ikke undervisning i faget “håndværk og design”, men underviser i stedet i sløjd og håndarbejde. 

Undervisningsplaner

Med udgangspunkt i det enkelte fags Fælles Mål laver lærerne i samarbejde med eleverne undervisningsplaner for det enkelte skoleår. Disse planer bliver lagt op i Intra i starten af skoleåret. Planerne vil løbende blive tilrettet, så de hele tiden er tilpasset gældende mål og den elevgruppe den er rette mod.

Sløjd

Håndarbejde (Fælles Mål)

Stå Mål Med

Kontakt os