Navn: Carle Nielsen

Initialer: CN 

Stilling: SFO – Pædagog medhjælper