De første år Børnehaveklassen - 3. klasse

De første år i skole skal danne det fundament, som den enkelte elevs faglige og sociale udvikling skal bygge på. Det er her eleverne bliver opmærksomme på værdien af gode relationer og bliver styrket i at se den glæde og velbehag, der følger med følelsen af at mestre det faglige stof.

For at sikre, at eleverne støttes bedst muligt i denne proces, har vi på Otterup Realskole valgt, at der højest er 20 elever i klasserne fra Børnehaveklassen til 3. klasse. I Børnehaveklassen er der en ekstra klasseleder med en stor del af timer, og skolens ressourcecenter har stort fokus på at støtte både børn og voksne med bl.a. fast to-lærer timer i de enkelte klasser.

Det er også vigtigt, at børn fortsat får mulighed for at lege og udvikle sig kreativt. Dette understøttes med praktiske/musiske fag som  billedkunst, p-fag og musik. Der er også god mulighed for at fortsætte legen fra frikvartererne i skolens SFO, da skoledagen slutter klokken 13.

Der er et naturligt godt og kontinuerligt samarbejde mellem de voksne i skoledelen og de voksne i SFO´en, som bidrager til at sikre den enkelte elevs trivsel og udvikling.

For at støtte barnets udvikling, er det vigtigt, at man som forældre gradvist giver slip og stoler på, at barnet kan mestre denne nye verden. Tilliden til barnet, og til at skolen støtter det enkelte barn i at indgå i fælles skabet på lige fod med andre, er vigtigt for elevernes trivsel og dannelse. Bl.a. derfor ser vi gerne at forældre forlader skolen hurtigt om morgenen, så barnet får mulighed for at finde sin plads i flokken.

Vi har lavet et værdisæt som skal støtte op om det gode samarbejde for at styrke elevens trivsel og udvikling. Læs mere her.

MINI SFO

Fra 1. marts og frem til sommerferien starter kommende elever i Børnehaveklassen i Mini SFO (førskole). I Mini SFO forberedes børnene på skolens hverdag i små bider, og der er meget vægt på det relationelle. Der tales bl.a. meget om, hvordan man er en god kammerat.

Læs mere om vores Mini SFO her

UNDERVISNINGEN

En normal skoledag i indskolingen starter med fælles morgensamling, hvor der synges og fortælles. Børnene får her mulighed for at spejle sig i det store fællesskab ved at få hilst på hinanden, og ved at vise hinanden omsorg bl.a. ved at synge fødselsdagssange.

Herefter har de lektioner efter skemaet. Klokken 10.00 og 12.15 er der større pauser. Klokken 10.15 er der spisepause. Det er vigtigt, at eleverne har energi til at komme igennem dagen, hvorfor tiden til at spise tilpasses de enkelte klasser. Ligeledes kan det især for små elever være svært at koncentrere sig i længere tid ad gangen, og der vil derfor indlægges små pauser, udover dem der er i skemaet, i løbet af dagen.

Skoledagen slutter klokken 13.00.

Særlige arrangementer for Børnehaveklassen - 3. klasse:

Børnehaveklassen arrangerer forårsspil, der præsenteres for alle i skolen samt for forældre og meget gerne bedsteforældre.

3. klasse står for julens hyggelige nissespil, der vises for hele skolen og for forældre.

Herudover er der lejrskole i 3. klasse. Turen med 2 overnatninger og går typisk til Kerteminde, Vigelsø eller et andet sted forholdsvis tæt på.

SFO

For elever i indskolingen er det naturligt at fortsætte skoledagen over i skolens SFO. Denne består af 2 afdelinger; “Regnbuen” for Børnehaveklassen og 1. klasse og “Solstrålen” for elever i 2. og 3. klasse. 

Læs mere om vores fritidsordning her 

Lektier

Lektier kan styrke den enkelte elevs fordybelse i stoffet og  bidrager til ansvaret for egen læring. Herudover er lektier vigtige for det samarbejde, der er mellem skole og hjem. Det er bl.a. gennem samtalen om det faglige stof, at forældrene kan bidrage med vigtig viden omkring deres børns udvikling. Derfor har børnene lidt lektier for allerede fra Børnehaveklassen. Og de kan faktisk lide det.

Det at kunne læse er vigtigt for at tilegne sig viden, og det at blive en bedre læser kommer med træning. Derfor forventes det, at alle elever læser 20 minutter hver dag, som en del af deres lektie.

I SFO’en tilbyder vi børnene at deltage i lektiecafé.

Læs mere om vores Lektiecafé her 

sundhedspleje og Tandpleje

Skolen samarbejder med sundhedsplejen og tandplejen i Nordfyns Kommune.

Læs mere på kommunens hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk/borger/familie-born-og-unge/sundhedsplejen/
www.nordfynskommune.dk/borger/familie-born-og-unge/tandplejen/

Gode historier om skoleglæde fortalt i billeder