Skolens faciliteter

Otterup Realskole startede i 1884 op i lokaler hos den lokale smed, Søren Eriksen. Allerede i 1886 blev lokalerne for trange, og skolen rykkede over på det nuværende Bryggerivej. Men skolen havde fortsat vokseværk og i 1896 stod bygningen i Jernbanegade 33 færdig til at danne rammerne for Otterup Realskole, som den fortsat gør i dag. 

Der er sket meget hen over årene og i dag består skolen af en masse bygninger, der løbende er skudt op og som skaber et roligt miljø med mange forskellige, inspirerende og hyggelige lokaler. Skolen moderniseres kontinuerligt og lokalerne tilpasses jævnligt de behov, der opstår.

I 2020 gennemgik skolens udearealer en gennemgribende makeover, og står i dag som et motiverende og indbydende område som emmer af liv og glæde, når skolen er åben.

Hovedbygninger

Den oprindelige hovedbygning på matriklen, som i dag primært rummer kontor og arbejdsplads for de ansatte, og skolens gymnastiksal er bygget sammen med mellembygningen, som pt. rummer et disponibelt klasselokale samt toiletter.

Skansen

Den hvide bygning til venstre for ”porten”, hvor der findes tre undervisningslokaler. 

Pavillonerne

P1 til P5 som udgør fire klasselokaler og skolens musiklokale, som støder op til skolen gymnastiksal.

A-Bygningen

Den røde bygning ud mod boldbanerne, hvor man finder udskolingen og skolens fysik/kemilokale.

Regnbuen og Solstrålen

Danner rammerne for skolens SFO-børn. Disse to huse befinder sig henholdsvis på Vestergade 7 og Tværgade 2.

Overbygningen

Denne bygning finder man ud mod Otterup torv, og skal inden længe danne rammen for skolens kreative og innovative områder.