De enkelte fag

Skolens obligatoriske fag

 • Dansk
 • Matematik
 • Engelsk
 • Tysk
 • Musik
 • Natur/teknik
 • Sløjd
 • Håndarbejde
 • Billedkunst/p-fag
 • Religion
 • Madkundskab
 • Idræt
 • Fysik/kemi
 • Biologi
 • Geografi
 • Samfundsfag
 • Historie 

Valgfag

Eleverne i 8. – 9. klasse tilbydes foruden de obligatoriske fag muligheden for at deltage i forskellige valgfag.

<Er valgfagene de samme hvert år eller kan det være forskelligt fra årgang til årgang? Liste over eksempler på valgfag? Fx. nævner vi at der er mulighed for at vælge edb-prægede valgfag?>

Før sommerferien tilkendegiver eleverne, om de ønsker at tage imod et af disse tilbud (deltagelse ikke er obligatorisk). Vælger man at tage imod tilbudet, er valget gældende for hele det kommende skoleår. Hvis en enkelt elev alligevel af en eller anden årsag skulle ønske at melde fra et valghold, kan dette kun ske efter henvendelse til skolevejlederen, som har en blanket, som skal udfyldes inden eleven får lov til at stoppe. 

Svømmeundervisning

Som et led i idrætsundervisningen har 4. og 5. klasse en ugentlig svømmetime foruden de to almindelige idrætstimer. Undervisningen foregår i svømmehallen i Gudskov. 

Gode historier om skoleglæde fortalt i billeder

Kontakt os