FAGLIGHED

PERSONALE

VI VIL, VI KAN, VI ER KLAR

VI SER DET ENKELTE BARN I FÆLLESSKABET

VI ER ÅBNE OG SAMARBEJDER

VI TØR PRØVE NYT 

For at fremme faglighed forventer vi, at skolens personale:

 • er velfunderet, velforberedt og engageret i sine opgaver
 • er nysgerrig i forhold til at opnå kendskab til den enkelte elevs forudsætning for læring og trivsel
 • tilrettelægger undervisning og aktiviteter med fokus på udbytte for alle elever
 • inddrager elever, forældre og relevante fagpersoner i arbejdet med at skabe læring og trivsel for eleverne
 • samarbejder med skolens ressourcecenter for faglig sparring
 • samarbejder bredt og konsulterer *PPR, når det er nødvendigt
 • taler løbende med eleverne om deres trivsel og faglige udvikling, og afholder f.eks. elevsamtaler og hjemmebesøg for at blive klogere på den enkelte elev
 • styrker løbende sine kompetencer
 • tør afprøve nye metoder, og i den proces accepterer risikoen for at tage fejl

*PPR: Pædagogisk Psykologisk Rådgivning er betegnelser for kommunens ressourcecenter, bestående af skolepsykologer, tale/hørepædagoger, ergoterapeuter, etc.

ELEVER

VI ER KLAR, NYSGERRIGE OG ENGAGEREDE

VI ER POSITIVE

VI DELTAGER

VI ER ÅBNE OG SAMARBEJDER

VI TØR FEJLE 

For at fremme faglighed forventer vi, at skolens elever:

 • er velforberedte og engagerede i de opgaver, de stilles overfor og møder undervisningen og aktiviteter med nysgerrighed og en åben og positiv tilgang
 • indgår i samarbejde med skolens personale og kammerater, idet der ligger et ansvar for såvel egen læring som for at bidrage til den fælles læring
 • får lavet lektier og møder til tiden
 • er aktive og byder ind med det, man kan
 • er forberedte til dagens aktiviteter, f.eks. med passende påklædning, et fyldt penalhus og relevante skolebøger pakket i tasken
 • har en positiv og engageret tilgang til nye opgaver, og accepterer at man kan komme til at tage fejl

FORÆLDRE

VI ER POSITIVE OG HAR TILLID TIL SKOLEN OG FÆLLESSKABET

VI ER NYSGERRIGE

VI STØTTER VORES BØRN

For at fremme faglighed forventer vi, at skolens forældre:

 • udviser tillid til, og bakke op om, skolens aktiviteter og undervisning
 • har en nysgerrig tilgang til, hvad eleverne arbejder med, og indgår i en konstruktiv dialog om den enkelte elevs læring og udvikling
 • hjælper om nødvendigt sit barn med at møde forberedt – f.eks. ved at sørge for, at barnet er påklædt til skolens aktiviteter
 • bakker positivt op om lektier
 • støtter eleverne i at forsøge og at trodse frygten for at fejle ved vanskelige opgaver