GENSIDIG RESPEKT

PERSONALE

VI ER RUMMELIGE

VI ER ANERKENDENDE

VI STÅR SAMMEN OM SKOLEN

For at fremme den gensidige respekt forventer vi, at skolens personale:

 • respekterer og ser værdien i, at vi alle er forskellige, og at mål, metoder og omgangsform således må differentieres i fornødent omfang, for at alle herved kan opleve sig kompetent til at indgå i såvel undervisning, sociale relationer som øvrige aktiviteter, der samlet skaber skolens unikke fællesskab.
 • møder elever, forældre og kolleger lyttende, anerkendende og med fortrolighed og ansvar
 • udviser fælles holdning og opbakning til skolens faglige og sociale værdisæt
 • møder elever, forældre, kolleger og ledelse med tillid til andres kompetencer og intentioner
 • benytter en ordentlig og fordomsfri omgangstone 

ELEVER

VI FORSØGER AT FORSTÅ HINANDEN

VI SAMARBEJDER MED ALLE

VI HILSER

VI TALER PÆNT

VI VED, VI ER SAMMEN OM DET 

For at fremme den gensidige respekt forventer vi, at skolens elever:

 • respekterer og udviser tolerance og forståelse for forskelligheder; at andre kan være anderledes end de selv, og at der i denne forskellighed ligger en styrke, der kan skabe udvikling
 • samarbejder bredt og med enhver, der er en del af vores fælles skole
 • respekterer at tingene måske bliver gjort på en anden måde, end de selv ville foretrække, ud fra tilliden til, at tingene bliver gjort for det fælles bedste
 • benytter en ordentlig og fordomsfri omgangstone
 • accepterer og giver plads til andres grænser i respekt for skolens kultur og værdisæt 

FORÆLDRE

VI VÆRNER OM FORSKELLIGHEDER OG FÆLLESSKABET

VI ER LYTTENDE OG ÅBNE

VI UDVISER TILLID

VI VÆRNER OM OMGANGSTONEN 

For at fremme den gensidige respekt forventer vi, at skolens forældre:

 • respekterer forskelligheden elever, forældre og personale imellem, samt støtter sit barn i at indgå i sociale relationer både i og uden for undervisningen. Dette sker ud fra forudsætningen, at alle mødes med krav og forventninger tilpasset den enkelte
 • respekterer, at der i mødet med og samarbejdet mellem personer, der er forskellige fra os selv, opstår et unikt grundlag for læring og dannelse, og at det er skolens opgave at fremme dette blandt eleverne i respekt for fællesskabet
 • møder elever, andre forældre og skolens personale og ledelse med tillid til andres kompetencer og intentioner
 • benytter en ordentlig og fordomsfri omgangstone