Karaktergennemsnit

Skolen finder det naturligt, at den enkelte elev ved skoleforløbets afslutning får vurderet sin præstation i forhold til givne undervisningsmål, hvorfor det tilstræbes, at så mange som muligt går op til de afsluttende prøver.

Vi har årsprøver i 8. klasse i dansk, matematik, fysik/kemi, geografi, biologi samt projektopgave.

Skolen tilbyder afgangsprøve efter 9. klasse. I 9. klasse er der to årlige terminsprøver i de skriftlige fag, hvor der kan aflægges afgangsprøve, FSA.

Eleverne får standpunktskarakterer to gange årligt i 7. klasse og standpunktskarakterer tre gange årligt i 8. og 9. klasse. 

Der henvises til skolens karakterer på undervisningsministeriets hjemmeside: