Klassekvotient og elevtal

Gældende fra december 2019 

Klassekvotient

Otterup Realskole lægger vægt på den nære relation mellem skolens personale og elever. Dette styrkes bl.a. ved, at skolen har besluttet, at der maksimalt må være 20 elever i hver klasse fra Børnehaveklassen til 3. klassetrin. Fra 4. til 6. klassetrin gælder der et maksimum på 22 elever i hver klasse og fra 7. til 9. klassetrin gælder der et maksimum på 24 elever i hver klasse. Den fastsatte klassekvotient kan dog fraviges, hvis det af pædagogiske grunde, kan være nødvendigt, at en af skolens elever skal gå et klassetrin om. Ved en sådan beslutning vil skolens ledelse foretage en konkret vurdering, som også vil indeholde modtagerklassens situation. 

Gode historier om skoleglæde fortalt i billeder

Kontakt os