Intra

FORÆLDRE

ELEVER

PERSONALE

Kommunikationspolitik på Skoleintra

God kommunikation mellem skole og hjem er en forudsætning for et godt samarbejde. Det er imidlertid ikke alle kommunikationsmåder, der er lige godt afstemt til forskellige situationer. Derfor er her nogle retningslinjer for brugen af Skoleintra. 

Det er forventeligt, at ansatte tjekker deres elektroniske informations/kommunikationskanaler en gang i døgnet – eksklusiv ferier og fridage.

Forældre forventes ligeledes dagligt at orientere sig om meddelelser, beskeder og udlagte dokumenter i de relevante elektroniske fora således, at de er i stand til at forholde sig aktivt til aktuel relevant information.

Det er muligt at modtage en advisering pr. e-mail, når det er nyt i skoleintra. Dette gøres under menupunktet “indstillinger” og underpunktet “advisering” i forældreintra.

Mails er beregnet til korte beskeder af informativ art. Altså ikke debatskabende. Det kan være sygemeldinger, anmodning om fritagelse fra undervisning, tilmelding/framelding, anmodning om telefonisk kontakt/møde.

På henvendelser via mails til skolen/personalet kan der forventes svar inden for to skoledage. Skolen forventer ligeledes hurtigst muligt svar fra forældre på henvendelser fra skolen. Dette gælder både meddelelser og udlagte dokumenter med mindre, der er anført en anden seneste svardato. Ønsker man svar, på en sag der haster, eller har man en sag af mere kompleks karakter, gøres dette via telefonisk henvendelse eller via et personligt møde.

Massebeskeder og beskeder på opslagstavler skal være skolerelevante.

Når skole og hjem kommunikerer, er det af stor betydning, at der udvises gensidig respekt, og at almindeligt anerkendte etiske spilleregler bliver overholdt således, at det er ”sagen”, der er til debat.

Som en del af skolens kommunikationspolitik er der derfor opstillet en række forventninger til såvel skole som hjem.

  • Skriv aldrig, når du er vred
  • Hold god tone
  • Vis åbenhed
  • Saglighed
  • Relevans
  • Undgå personlige angreb 

Det er vigtigt for samarbejdet, at kontakten rettes direkte til den medarbejder, det vedrører. Kan der ikke opnås en løsning herved, er det muligt at inddrage skolens ledelse. Det er hensigtsmæssigt at orientere medarbejderen om dette.