Ventelistekriterier

Ved ventelister i klasserne er kriterierne som følger:

Søskende:

Søskende til elever der går på skolen, og som er på skolens venteliste har fortrinsret for andre på ventelisten. Fortrinnet gælder børn på samme folkeregisteradresse og søskende som har fælles forældre, mor eller far, men ikke nødvendigvis samme folkeregisteradresse.

NB. Det skal bemærkes, at der kun ydes søskendemoderation til børn på samme folkeregisteradresse. 

Dreng/pige:

Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling af drenge og piger i klassen.

  • I 0. til 3. klasse træder reglen i kraft ved 13/7 således, at 14/6 bør undgås.
  • I 4. til 6. klasse træder reglen i kraft ved 14/8 således, at 15/7 bør undgås.
  • I 7. til 9. klasse træder reglen i kraft ved 15/9 således, at 16/8 bør undgås. 

Anciennitet:

Ancienniteten beregnes som antallet af dage efter barnets fødsel, man er tilmeldt ventelisten. Herved stilles alle lige – også de børn, der er født sidst på året.

De tre kriterier træder i kraft i denne rækkefølge:

  1. Søskende
  2. Kønsfordeling
  3. Anciennitet 
 

Udsat skolestart

Hvis et barn har fået tilbudt en plads, men skal have udsat skolestart til året efter, er man sikret en plads det følgende år. 

Aktiv/passiv

Man kan vælge at stå som passiv på ventelisten. Man vil i givet fald først komme i betragtning, efter at man har kontaktet skolen for at ændre status til aktiv.

Kriterierne afgør, hvornår en elev kan komme til optagelsessamtale. Det er skolelederens afgørelse, om eleven kan optages. 

Gode historier om skoleglæde fortalt i billeder