Mellemtrinnet 4.-6. klasse

Der er fortsat fokus på de sociale relationer, som i høj grad bliver påvirket af elevens indtræden i den tidlige pubertet. Eleverne i denne tid kan blive usikre på sig selv og på deres forhold i skolen. Det er derfor endnu vigtigere at hjemmet og skolen arbejder tæt sammen og tydeligt bakker op om hinanden. Samtidig med at hjemmet gradvist giver mere og mere slip og lader eleven vise, at denne selv kan tage ansvar og evt. løse diverse tvister.

Elevernes nysgerrighed på hinanden og verden udvikler sig også i denne tid. Vi gør meget bruge af skolens bus, så vi kan komme rundt på især Fyn. Bussen kører også elever i 4. og 5. klasse til svømning i Gudskov Svømmehal. I 5. klasse er der en lejrskole med 3 overnatninger, som ofte ligger lidt uden for Fyn. De seneste år har det typisk være Thurø eller Ribe, der har været destinationen.

I 5. klasse får elever rigtig lov til at vise at de er rollemodeller. Her bliver de venskabsklasse med den nye 0. klasse og får således lov til sætte deres præg på indføring af de nye elevers indtræden i Otterup Realskoles fællesskab og de værdimæssige forventninger, der følger med det. Det er fantastisk, at se hvordan de tager rollen på sig og passer på de ”små”.

 I 4. klasse får vi også plads til 2 ekstra klassekammerater og i 6. klasse får de typisk ny klasselærer, som tager dem med over i udskolingen.

Undervisningen

En typisk skoledag på mellem trinet starter med fælles morgensamling for hele skolen. Dog er der en dag om ugen hvor eleverne i 4. og 5. klasse kører direkte til svømning. Efter en lidt større pause har eleverne i 4. og 5. klasse spisetid. Eleverne i 6. klasse forventes at være store nok til at få spist i pausen, så her er der læsetid klokken 10.00 til 10.15. Igen klokken 11.50 til 12.15 er der en lidt større pause. Eleverne i 4. til 6. klasse 6 lektioner om dagen og dagen slutter således klokken 13.50.

På mellemtrinnet arbejdes der i højere grad projektorienteret, og der stilles i det hele taget større forventninger til at eleverne tager et medansvar for undervisningen.

På mellemtrinnet introduceres eleverne for nye fag såsom tysk, historie, håndarbejde, sløjd, kodning, film, og Poppelblad (skolens avis).

Særlige arrangementer

Vores elever på mellemtrinnet arbejder stadig kreativt mange timer om ugen i billedkunst og musik samt når der laves Film og Poppelblad.

På mellemtrinnet fylder den digitale verden mere og mere og i 6. klasse har vi fast et oplæg med Center For Digital Pædagogik, som gøre eleverne klogere på deres færden på især de sociale medier.

I 5. klasse er der en lejrskole med 3 overnatninger, som ofte ligger lidt uden for Fyn. De seneste år har det typisk være Thurø eller Ribe, der har været destinationen. 

Desuden er eleverne på mellemtrinnet med i diverse kommunale arrangementer, så de også oplever at være en del af et større fællesskab.

Lektier

I takt med at eleven bliver ældre stilles der gradvist større krav til det faglige indhold og derved vil der naturligt være flere lektier.

 Lektier kan styrke den enkelte elevs fordybelse i stoffet og i at bidrage til ansvaret for egen læring. Herudover er lektier fortsat vigtige for det samarbejde, der er mellem skole og hjem. Det er bl.a. gennem samtalen om det faglige stof, at forældrene kan bidrage med vigtig viden omkring deres børns udvikling. 

Det er også vigtigt at eleverne fortsat læser 20 minutter hver dag derhjemme.

Brug af computer

Eleverne i 4. klasse og op skal selv medbringe en computer til undervisningen. Eleverne skal sørge for at computeren er ladet op og klar til brug hver dag. Nærmer information omkring krav til computer kan findes her. LINK. Skolen sørger for digitale ordbøger og Office pakken. Der vil være aflåselige skabe i i alle klasser hvor eleverne forventes at medbringe computer. Eleven skal blot selv have en hængelås med der passer til skabet. Desuden er der elevens/familiens egen forsikring, der skal dække evt. skader på elevens udstyr. Dette forsikringsprincip gælder i øvrigt alle elevens ejendele.

Læs mere om brug af computer her

Klub

I 4. klasse har eleverne ikke længere mulighed for at gå i SFO. De kan i stedet tilmelde sig den kommunale klub. Mere information om dette kan findes vi at dette link. Aktivitetshuset

Skolepatrulje

Elevernes trafiksikkerhed er meget vigtig for os! Derfor står vores skolepatrulje på vagt på “udsatte” steder i nærheden af skolen hver morgen fra ca. kl. 7.40 for at hjælpe skolens elever over vejen. Skolepatruljens medlemmer er fra 6. klasse og opefter.

OBS! Vi beder forældrene og eleverne huske på, at patruljens medlemmer er elever uden egentlig kompetence. Det betyder, at skolepatruljens tilstedeværelse ikke fritager nogen for eget ansvar, men er ment som en hjælp til sikker afvikling af færdslen.

Det er frivilligt for elever fra 6. klasse og op om de vil deltage i skolepatruljen, men som tak for hjælpen får de typiske en lille julegave og en tur i Legoland med skolepatruljer fra resten af landet.

sundhedspleje og tandpleje

Skolen samarbejder med sundhedsplejen og tandplejen i Nordfyns Kommune.

Læs mere på kommunens hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk/borger/familie-born-og-unge/sundhedsplejen/

www.nordfynskommune.dk/borger/familie-born-og-unge/tandplejen/