Ordensregler for elever ved Otterup Realskole

Senest revideret april 2022

1. Skolens område

Ingen elev (Børnehaveklassen – 7. klasse) må forlade skolens område. 

Elever i 8. og 9. klasse kan forlade skolens område i 10-, 12-, og 14-frikvarteret.

Eleverne står til ansvar for deres opførsel også uden for skolen. 

Ingen ophold lige uden for porten. 

2. Skolen er røgfri

3. slik

Det er ikke tilladt at spise slik, chips, popcorn, tygge sukkerholdigt tyggegummi eller drikke sodavand og energidrik på skolen og i skoletiden.

Dog er der undtagelse ved fødselsdage.

4. Boldspil

Boldspil med store bolde foregår på multibanen og flisebanen, samt på basket banen. I skolegårdene spilles kun med bløde, mindre bolde. 

På vægge må spilles med tennisbolde. 

Se multi/flise banens 10 bud. Som er udarbejdet af elevrådet. 

5. Cykling

Alle cykler og knallerter parkeres på skolens parkeringsplads i Tværgade. 

Der trækkes ind og ud fra Tværgade. 

6. Besøg

Klassen er klassens egen. Andre elever har ingen adgang. 

Korte beskeder kan gives. Ved besøg udefra tales udendørs. 

7. Mobiltelefoner & andre elektroniske devices

Det er tilladt at medbringe elektroniske devices på skolen på følgende vilkår: 

 
Mobiltelefonen 
Skal som udgangspunkt ligge i tasken. 
Må ikke forstyrre undervisningen og skal være på lydløs. 
Den enkelte klasse er sammen med klasseteamet forpligtet på at udarbejde et regelsæt for brug af mobiltelefoner i pauser mv. 
 
Det er til enhver tid skolens personale, der afgør, om mobiltelefonen må benyttes eller skal forblive pakket væk. 
 
Smartwatches el. lign. 
Skal være frakoblet netværk/telefon, så man ikke kan modtage notifikationer i løbet af undervisningen. 
 
Computere/tablet/Ipad 
Skal anvendes som arbejdsredskab. 
Skal være opladt hjemmefra. 
 
For alle elektroniske devices gælder, at de ikke må benyttes til at genere andre med, hverken ved samtale, fotos, optagelse eller anden kommunikation. 
Gribes en elev i misbrug af et elektronisk device, må dette inddrages og kan hentes på kontoret efter endt skoledag. Ved gentaget misbrug kan skolen vælge at inddrage telefonen til næste skoledag. I alvorlige tilfælde inddrages forældrene. 

8. Adfærd

I øvrigt forventes det, at elever omgås hinanden på en god og rolig måde. 

Alle skal kunne færdes i fred på skolen. 

Elever, som bevidst – eller gennem voldsom leg eller adfærd ødelægger skolens eller andres ejendom, må selv erstatte dette. 

Der henvises i øvrigt til skolens mobbepolitik. 

Multi/flisebanens ti bud:

1.  Du må spille fodbold og andre boldspil. 

2.  Børnehaveklassen – 5 klasse har 1. ret til flisebanen fra 9.40 – 10.00 og multibanen fra 11.50 – 12.15. 

3. 6 – 9 klasse har 1. ret til flisebanen fra 11.50 – 12.15 og multibanen fra 9.40 – 10.00.

4.  Man må bruge godkendte skolegårdsbolde dvs. dem som kan købes i Regnbuen. Skriv klasse og klasselærernavn på bolden. 

5.  Man skal udvise hensyn, gensidig respekt og ansvarlighed overfor hinanden og vores bygninger, hegn mål osv. 

6.  Du skal tænke dig om inden du ‘tyrer’ til bolden. 

7.  Du skal vise hensyn til udendørs undervisning. 

8. På multi/flise banen og kun multi/flise banen må der kastes med sne, men du skal rette dig efter bud 5. 

9.  Hvis bolden skydes over hegnet er den tabt. Så må du/klassen købe en ny bold. 

10. Man må fortælle gårdvagten eller klasselæreren med navns nævnelse, hvis der er nogen der ikke overholder Boldbanens ti bud.

 

Med venlig hilsen Elevrådet.