Morgenpasning

kr 473 Pr. måned
  • Pr. 1. januar 2024

Eftermiddagspasning

kr 1.493 Pr. måned
  • Pr. 1. januar 2024

Begge

kr 1.966 Pr. måned
  • Pr. 1. januar 2024

Mini SFO

kr 2.080 Pr. måned
  • Pr. 1. marts 2024

Søskenderabat

Der forefindes søskenderabat som i den kommunale ordning: fuld pris for dyreste barn, halv pris for øvrige. Hvis du har børn i kommunal pasning og børn hos os, er det os der giver søskenderabatten. 

Økonomisk tilskud

Det er muligt at søge fripladstilskud til SFO løbende, dvs. ved ændring af din økonomi vil du have mulighed for at søge om fripladstilskud gennem hele skoleåret og ikke kun en gang om året. Ved beregning af fripladstilskuddet kigges der på jeres her og nu situation, men også på den samlede indtægt for hele året (næste prisregulering pr. 1. januar 2024). 

Ansøgningsblanket om økonomisk tilskud SFO (pdf)

Fripladsskala (Nordfynskommune – hjemmeside)

Fordelingsnøgler til SFO (pdf)