Morgenpasning

kr 437 Pr. måned
  • Pr. 1. januar 2022

Eftermiddagspasning

kr 1.380 Pr. måned
  • Pr. 1. januar 2022

Begge

kr 1.817 Pr. måned
  • Pr. 1. januar 2022

Mini SFO

kr 1.970 Pr. måned
  • Pr. 1. marts 2022

Søskenderabat

Der forefindes søskenderabat som i den kommunale ordning: fuld pris for dyreste barn, halv pris for øvrige. Hvis du har børn i kommunal pasning og børn hos os, er det os der giver søskenderabatten. 

Økonomisk tilskud

Det er muligt at søge fripladstilskud til SFO løbende, dvs. ved ændring af din økonomi vil du have mulighed for at søge om fripladstilskud gennem hele skoleåret og ikke kun en gang om året. Ved beregning af fripladstilskuddet kigges der på jeres her og nu situation, men også på den samlede indtægt for hele året (næste prisregulering pr. 1. januar 2022). 

Ansøgningsblanket om økonomisk tilskud SFO (pdf)

Fripladsskala (pdf)

Fordelingsnøgler til SFO (pdf)