Skilsmissegrupper

Skilsmisse er en af de udfordringer, som mange familier møder i dag – en tredjedel af alle børn i Danmark oplever, inden de er fyldt 18 år, at deres forældre går fra hinanden, og det sker selvfølgelig også på Otterup Realskole, desværre.

For børnene

For mange børn og unge er familiebruddet forbundet med sorg og mange tanker. Uanset om skilsmissen har været skånsom eller konfliktfyldt, så viser erfaringer, at børnene tumler med spørgsmål, som de kan have rigtig godt af at få delt med andre børn i et trygt og neutralt rum.

Samtalegrupperne er tænkt som et forebyggende tilbud, hvor børnene kan opleve sig set, hørt og forstået i forhold til deres familiesituation. Der er ikke tale om terapi, men skolen ønsker at give børnene mulighed for at sætte deres livssituation ind i et større perspektiv, sætte ord på tanker og følelser og give dem konkrete redskaber til at tackle det, de tumler med. Erfaringer viser, at børn lærer meget af at spejle sig i jævnaldrende, og i at møde andre børn, der har oplevet noget lignende, så de kan bidrage til, at barnet ikke føler sig ’alene’, ’forkert’ eller ’unormalt’. Forældre kan syntes det er en god skilsmisse og med regelmæssig kontakt mellem barnet og begge forældre, men derfor kan jeres barn stadig have behov for en neutral person og andre børn at spejle sig i.

De sidste par år har 4 grupper med maksimum 3 års aldersspredning, på forskellige alderstrin nydt godt af at deltage i disse grupper. Vi ønsker fortsat at tilbyde børn med skilte forældre at deltage i en samtalegruppe, hvor de får mulighed for at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med andre i samme situation.

Formålet med møderne:

  • At skabe et frirum for børnene til at få sat ord på tanker og følelser.
  • At høre hvad andre børn gør og tænker i samme situation.
  • At barnet bliver bedre rustet til at klare fremtidige udfordringer som skilsmissebarn i en omskiftelig hverdag i skole, hjem og måske i/med en ny familie.


Deltagelse i samtalegruppen er gratis, og det er et frivilligt tilbud, som man kun deltager i, hvis man har lyst. Samtalegruppen vil blive afholdt af Linda Pedersen, som de fleste af jer kender fra SFO’en, og det foregår på skolen. Der er tavshedspligt i børnegruppen, hvilket betyder, at der ikke bliver fortalt personlige oplysninger videre til andre – hverken til skoleleder, lærere eller forældre.

Gruppen vil mødes 6-10 gange, alt efter efter behov, hen over efteråret og vinteren, og hvis behovet er der, så afholder jeg også individuelle samtaler. Hver gruppesamling varer ca 1 time. Tilbuddet om deltagelse i en samtalegruppe henvender sig til alle børn med skilte forældre, uanset om skilsmissen er aktuel eller ligger mange år tilbage. 

For nærmere information og tilmelding

Hvis I har spørgsmål eller ønsker yderligere information, er I meget velkomne til at kontakte Linda Pedersen direkte i Regnbuen, eller via skolens intra. 

For jer som skilte forældre

Familiehuset i Nordfynskommune tilbyder et kursus for skilte forældre ”KIFF”.

Kurset er for skilte forældre, der har børn under 18 år, og som ønsker bedre forståelse og samarbejde i forhold til det fælles forældreansvar. Det er også til jer, der har taget beslutningen om at ville skilles, men endnu ikke har effektueret det.

Formålet er at give jer viden, inspiration og redskaber til at tage vare på jeres børn efter skilsmissen, og til at skabe et godt forældre samarbejde med udgangspunkt i børnenes behov.

Kurset giver redskaber til at få en bedre kommunikation og et større indblik i hvilke udfordringer I, som skilte forældre, kan stå med.

Kurset løber over 12 timer, fordelt på 4 gange, en gang ugentligt på en hverdagsaften. Kurset er gratis og udbydes i samarbejde med Center for Familieudvikling.

For yderligere information og tilmelding kontakt:

Familiehuset

Horsebækvej 99

5450 Otterup

Tlf. 64 82 84 90 (gerne kl. 9.00 – 10.00)