Udskolingen 7.-9. klasse

I udskolingen forberedes eleverne til at stå på egne ben. De bliver her mere selvstændige og de vil i højere grad bliv inddraget i beslutninger der vedrører klassen og undervisningen. Samtid forventes det også at de tager ansvaret på sig og arbejder målrettet på at styrke klassens generelle trivsel og deres faglige udvikling.

I udskolingen skal eleverne øge deres fokus på hvad de skal efter tiden på Otterup Realskole, er slut. Skal man på erhvervsskole, på gymnasiet, på efterskoler eller noget helt andet? Vi arbejder tæt sammen med Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og omegn (UUO), som støtter eleverne i denne proces. Desuden har eleverne god mulighed for at komme i praktik og vi besøger gerne udvalgte uddannelsesinstitutioner.

I 7. klasse begynder eleverne at få karakterer, og vi ser det som naturligt at eleverne, ved årsprøver allerede i 8. klasse, får afprøvet hvad afgangsprøverne rummer.

Selv om eleverne i høj grad er selvhjulpende, så er det vigtigt, at man som forældre forsat bakker op om skolens arbejde og støtter eleverne i planlægningen af dette. Desuden har vi også en fantastisk skolefest og en super hyggelig fastelavnsfest som forudsætter en del arbejder fra forældre fra henholdsvis 9. og 8. klasse. Det kan være med til at give et godt sammenhold, som kan række langt ud over den tid, man har børn på skolen. 

I 7. klasse får eleverne flere nye fag og i 7. klasse er der mulighed for at udvide klassen med 2 nye klassekammerater. 

Undervisningen

En dag i udskolingen starter med fælles morgensamling med resten af skolen. Klokken 9.40 er den første pause, som slutter klokken 10.00, hvor eleverne har læse bånd frem til klokken 10.15. Anden større pause går fra klokken 11.50 til 12.15. Elever i udskolingen skal selv sørge for at få spist lidt i løbet af de indlagte pauser. Går man i 8. eller 9. klasse og har forældrene givet samtykke, så har eleverne mulighed for at bevæge sig uden for skolen i de store pauser. Vi forventer selvfølgelig af vores elever, at de overholder skolens ordensregler også uden for skolen.

Sluttidspunkt for dagen varierer fra 13.00 til 15.35 og er afhængig af det enkelte års planlægning og skemalægning.

I udskolingen støder eleverne på nye fag som fysik/kemi, biologi, geografi og samfundsfag. Desuden skal eleverne også til prøve i et praktisk/musiskfag der undervises i på 7. og 8. klassetrin. 

I slutningen af 8. klasse skal eleverne øve sig i at aflægge både mundtlige og skriftlige prøver. Dette følges op 9. klasse, hvor vi gennemfører 2 terminsprøver. Disse vil primært foregå skriftligt.

Erhvervsvejledning, brobygning og praktik

I 9. klasse har eleverne mulighed for at komme i praktik i en virksomhed. Det er en rigtig god måde at få prøvet, hvordan det er at være ansat, og på at få undersøgt om en bestemt erhvervsretning kunne være noget. Det planlægges i tæt samarbejde mellem, skole, hjem og vores vejleder fra Ungdommens Uddannelsesvejledning i Odense og omegn (UUO).  (Link) 

Desuden kommer eleverne i brobygning på udvalgte uddannelsesinstitutioner, hvilket også er i tæt dialog med vores vejleder.

Vejlederen følger herudover eleverne tæt, og vi har på Otterup Realskole tilkøbt ekstra vejledning, så alle elever i 9. klasse får tilbudt individuel vejledning uanset om de på det pågældende tidspunkt er uddannelsesparate. 

PRØVER OG KARAKTERER

Skolen finder det naturligt, at den enkelte elev ved skoleforløbets afslutning får vurderet sin præstation i forhold til givne undervisningsmål ved at aflægge folkeskolens afgangsprøve. 

Vi har som forberedelse til disse prøver årsprøver i 8. klasse i dansk, matematik, fysik/kemi, geografi, biologi samt projektopgave. Samt primært skriftlige terminsprøver i foråret og i efteråret i 9. klasse.

Der henvises til skolens karakterer på undervisningsministeriets hjemmeside:

Statistik
Skolens karaktergennemsnit
Skolens karakterfordeling

LEKTIER

Elever i udskolingen forventes dagligt at lave lektier. Det er vigtigt at hjemmet bakker op om dette, og jævnligt tilser, at eleverne får lavet det, de skal.

Udover ugentlige lektier forventes det i udskolingen at eleverne hjemme læser 20 minutter dagligt.

I 8. til 9. klasse udleveres en afleveringsplan for de større afleveringsopgaver, således at de fordeles jævnt.

SÆRLIGE ARRANGEMENTER

I oktober afholdes den årlige skolefest, som altid sættes i gang med en skolekomedie opført af 9. klasse. Det er noget eleverne ser frem til mange år i forvejen og i perioden optil fylder det for mange elever (og forældre) en stor del af tiden. Til skolefesten er der også et meget populært lotteri, hvor mange især lokaler virksomheder bidrager med gevinster. Dette lotteri står 8. klasses elever for.

Omkring februar har vi den årlige Fastelavnsfest. Det er elever og forældre i 8. klasse der står for en stor del af dette arrangementer. Forældrene laver restauranter rundt på skolen og eleverne laver spændende forlystelser såsom spøgelseshus, flødebollekast og lign.

I 7. klasse kan eleverne vælge at blive konfirmeret. Som udgangspunkt er det ikke skolen, der arrangerer dette, men der vil være temadage mm, som berører skoletiden. Desuden får alle elever fri til at afholde Blå Mandag umiddelbart efter deres konfirmation. 

I 7. klasse er det fast tradition at lejrskolen går til Bornholm med 4 overnatninger (man-fredag). Turen lægges altid i starten af skoleåret.

I 8. klasse går en tur til udlandet. Turen har de seneste år gået til Grækenland, Skotland eller England. Eleverne udvælger i samarbejde med lærerne stedet, med udgangspunkt i, at der kan laves en god og faglig studietur.

Udgifter til lejrskole betales af familierne, og suppleres med indtægter fra diverse arrangementer herunder fastelavnsfesten og lotteri. 

Elevernes afslutning på Otterup Realskole fejres af flere omgang. Umiddelbart inden afgangsprøvende starter fejres 9. klassernes sidste skoledag. Det er en dag med fest og løjer, hvor der kastes med karameller og hvor de store elever har klædt sig ud. Det er en fest dag for hele skolen.

Når prøverne er overstået skal eleverne have overrakt deres eksamensbevis. Det gøres ved skolens dimissionsfest, hvor elever i 9. klasse og familie er inviteret til at fejre dette sammen med elever og ansatte på skolen. Arrangementet spænder over et pat timer, hvor skoleleder, lærere og elever holder taler og der overrækkes bl.a. en boggave til en elev, der har udmærket sig særligt ift. at skabe fællesskab i klassen.

BRUG AF COMPUTER

Eleverne i udskolingen skal selv medbringe en computer til undervisningen. Eleverne skal sørge for at computeren er ladet op og klar til brug hver dag. Nærmer information omkring krav til computer kan findes her. LINK. Skolen sørger for digitale ordbøger, diverse online portaler og Office pakken. Der vil være aflåselige skabe i i alle klasser hvor eleverne forventes at medbringe computer. Eleven skal blot selv have en hængelås med der passer til skabet. Desuden er der elevens/familiens egen forsikring, der skal dække evt. skader på elevens udstyr. Dette forsikringsprincip gælder i øvrigt alle elevens ejendele. 

SKOLEPATRULJE

Elevernes trafiksikkerhed er meget vigtig for os! Derfor står vores skolepatrulje på vagt på “udsatte” steder i nærheden af skolen hver morgen fra ca. kl. 7.40 for at hjælpe skolens elever over vejen. Skolepatruljens medlemmer er fra 6. klasse og opefter.

OBS! Vi beder forældrene og eleverne huske på, at patruljens medlemmer er elever uden egentlig kompetence. Det betyder, at skolepatruljens tilstedeværelse ikke fritager nogen for eget ansvar, men er ment som en hjælp til sikker afvikling af færdslen.

Det er frivilligt for elever fra 6. klasse og op om de vil deltage i skolepatruljen, men som tak for hjælpen får de typiske en lille julegave og en tur i Legoland med skolepatruljer fra resten af landet.

Sundhedspleje og tandpleje

Skolen samarbejder med sundhedsplejen og tandplejen i Nordfyns Kommune.

Læs mere på kommunens hjemmeside:
www.nordfynskommune.dk/borger/familie-born-og-unge/sundhedsplejen/
www.nordfynskommune.dk/borger/familie-born-og-unge/tandplejen/