Otterup Realskoles bestyrelse

Der er bestyrelsesmøde en gang om måneden og udvalgene (økonomi-, bygnings-, og ansættelsesudvalget) mødes efter behov.

Dagsordenen har typisk følgende punkter:

  • Orientering fra ledelsen og lærerrådet.
  • Budgetkontrol / regnskab. Skolens regnskab gennemgås og godkendes i overensstemmelse med undervisningsministeriets krav. (D.v.s. vi vedtager og følger et budget i løbet af året, fastsætter forældrebetaling og godkender årsregnskabet, som fremlægges af revisor for bestyrelsen).
  • Herefter har vi nogle punkter om aktuelle emner, som her omtales under de enkelte udvalg. 


Økonomiudvalgets opgave

  • Budgetlægning herunder besluttes den samlede sum til indkøb af undervisningsmaterialer, finansiering / drift af ejendommene, nyanskaffelse af inventar og personaleomkostninger.

 
Bygningsudvalgets opgave

  • Årlig udvendig og indvendig bygningsgennemgang, skolegård og legeplads med bygningssagkyndig samt forslag til renovering eller nybyggeri.

 
Ansættelsesudvalget

Udvalget deltager i udvælgelse, samtaler og ansættelse i faste stillinger, som lærer og pædagog.

Vedtægter

Skolens vedtægter er blevet godkendt af ministeriet senest den 28. februar 2007. Skolens vedtægter med underskrift er via skolens hjemmeside blevet offentliggjort 26. april 2017.

Vedtægter 2017 (pdf)

Bestyrelsens årsberetning

Skolelederens årsberetning