Ledige pladser og stillinger

For skoleåret 2022/2023 har vi p.t. få ledige pladser.

Kontakt os på tlf. 64 82 11 69 for at høre nærmere om hvilke klasser . Se kontorets telefontider her.

 

Du kan også udfylde vores opskrivningsformular og blive skrevet på venteliste. 

Ledige stillinger

Skoleleder til Otterup Realskole

Siden 1884 har Otterup Realskole lagt et solidt fundament for børns læring og udvikling.
Vi er en traditionsrig skole, hvor fællesskab, tryghed og trivsel skaber rammerne for høj faglighed.

Vores værdisæt er: ”Faglighed, Ansvarlighed og Gensidig respekt”.

Målet er at gøre eleverne til helstøbte og harmoniske mennesker, der er rustet til at klare
tilværelsens udfordringer.

Vi har ét spor fra 0. – 9. klasse. Relativ lav klassekvotient og desuden en fantastisk SFO, der også står
for vores Mini-SFO fra 1. marts for de kommende elever i 0. klasse.

Hvad kan vi tilbyde?

Vi er en skole med et trygt og rummeligt skolemiljø, der har viljen og lysten til at skabe et rart og
godt skoleliv for alle. På tværs af bestyrelse og medarbejdergruppe er vi optaget af,
hvordan vi bakker op om den udvikling. Derudover har vi et engageret personale, der uagtet
alder og kompetencer arbejder stærkt sammen i teams.

I hverdagen bliver du en del af et tæt og velfungerende ledelsesfællesskab på fem personer, som
udover dig består af en souschef, en pædagogisk leder, leder af SFO og leder for teknik og miljø.
Hertil kommer medarbejdergruppen på 18 lærere og 8 pædagoger/pædagogisk personale. Ledelsesfællesskabet sikrer
samspil, sparring og gode arbejdsdage. Vi passer på hinanden og har fokus på en sund balance
mellem arbejde og fritid.

For at styrke din egen og skolens udvikling, vil der desuden være rum og plads til videreuddannelse.

Hvem er du?

Vi er på udkig efter den rigtige person, som har en empatisk tilgang til personale, elever og
forældre. Det er helt naturligt for dig, at du tager del i undervisningen og andre fællesskabende
aktiviteter. Derudover er du drivkraft for god energi og godt humør. Du kommer med ideer og visioner for den fortsatte udvikling af vores skole. Du har en naturlig anerkendende tilgang til personaleledelse og troen på at ved inddragelse og medansvar, skaber vi sammen de bedste resultater, og du er parat til at tage ansvar, når situationen kræver det.

Måske har du konkret ledelseserfaring, men først og fremmest har du flair for relationer og har kendskab til privatskolernes ledelsesforhold. Du skal være dygtig til at balancere skolens værdier, børnenes behov, hensynet til medarbejdernes forskellige ønsker og drømme, samt den økonomiske og fysiske virkelighed.

Dine arbejdsopgaver:

 • Som leder af Otterup Realskole ER du Otterup Realskole – den naturlige kulturbærer på vores
  fantastiske skole.
 • Du har det overordnede personaleansvar, og det er dit ansvar at skabe et trygt rum, hvor
  trivsel og udvikling af vores dygtige ansatte kan blomstre.
 • Du samarbejder tværfagligt for at se skole og SFO som en enhed.
 • Du holder et skarpt blik på elevernes læring og sikrer derved videreførelse af høj faglighed
  og almen dannelse.
 • Du er ansvarlig for at skabe tydelige rammer og retningslinjer ved hjælp af dine klare visioner og med udgangspunkt i skolens værdisæt.
 • Du samarbejder med bestyrelsen og deltager på bestyrelsesmøder.
 • Du skal kunne kommunikere på alle niveauer – både med elever, forældre, personale og
  eksterne interessenter.
 • Du er med til at sikre, at skolens økonomi er sund.
 • Du vil have opgaver af meget forskellig karakter. Disse opgaver omfatter bl.a. at medvirke til PPR-
  arbejde, tage del i undervisningen efter behov, skolearrangementer og aktiviteter.


Ansættelsesforløb:

For yderligere oplysninger, herunder mulighed for besøg og rundvisning, kontakt bestyrelsesformand Brian Simonsen på tlf. 5161 4858 eller konstitueret skoleleder Kai Aaby Poulsen på tlf. 21671182. 

Ansøgningsfrist: fredag d. 31. marts 2023.

Motiveret ansøgning og CV med relevante bilag sendes på mail til brian.simonsen@otterup-realskole.dk

Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler d. 17. og 18. april med forventet 2. samtale 2. og 3. maj
Kandidater, som går videre til 2. samtale, vil blive præsenteret for en case i forbindelse med samtalen.

Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til Danmarks Private Skolers ”Overenskomst. Ledere (grundskoler)”.

Lidt mere om skolen:

Skolen har mange traditioner bl.a. fælles morgensamling for alle elever hver morgen. Her gives fælles meddelelser, der synges morgensang og fødselsdagssang for dagens fødselarer, der kan være elevopført underholdning elevoptræden og meget andet. Det giver en god start på dagen og styrker fællesskabet, hvor alle kender alle.

Dette fællesskab styrkes også ved, at de nye elever i mini-SFO får deres egen venskabsklasse, så de kender de større børn og omvendt.

Vi har mange ture ud af huset i skolens egen bus. Det kan være til virksomhedsbesøg, til kultur og natur. Mulighederne er mange.

Vi har lejrskole i 3., 5., 7. og 8. klasse – en aktivitet, der lægges meget vægt på. Et par dage
hjemmefra sammen med klassekammeraterne er en stor oplevelse, som klassen kan leve højt på
længe efter.

Skolen har desuden sit eget kor, hvor alle skolens elever kan være med.

Yderligere kan bl.a. nævnes den årlige skolefest, hvor 9. klasse opfører skolekomedie. Juleafslutning,
hvor 3. klasse opfører nissespil. 0. klasses teaterforestilling. Luciaarrangement. Fastelavnsfest. Den årlige idrætsdag, hvor alle går i samlet trup med skolens fane i spidsen til stadion.

Da vi tror på at god trivsel er afgørende for høj faglighed, har skolen sit eget ressourcecenter, der
består af en pædagogisk leder, to trivselspædagoger, to læsevejledere og en matematikvejleder. Der er desuden et godt samarbejde med Nordfyns Kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning(PPR), der understøtter skole og dagtilbud i bestræbelsen på at kommunens børn trives og lærer mest muligt.

Vi har vores egen SFO fra 0. klasse til og med 3. klasse. Her er rig mulighed for leg, spil og bevægelse i
trygge rammer. Der er mange ture ud af huset med skolens bus. Lektiecafe, koloni hver sommer,
diverse kreative værksteder og en skøn atmosfære.