Opskrivning

Udfyld nedenstående formular for at skrive dit barn op til en plads på Otterup Realskole.

Vær opmærksom på at udfylde alle felter korrekt. Når vi har modtaget formularen, vil I modtage en bekræftelse fra kontoret på den mail som I har anført i feltet “Bekræftelse af ventelisteformular bedes sendt til følgende mailadresse”.

Bemærk der kan gå op til 5 hverdage inden I modtager en bekræftelse fra kontoret.

Bemærk også, at indsendelse af formularen ikke er ensbetydende med, at jeres barn har fået tilbudt en plads på skolen. Når vi har modtaget formularen, vil vi vurdere, om det er muligt enten at tilbyde jeres barn en plads eller at tilbyde jeres barn en plads på en venteliste såfremt der, ved modtagelse af formularen, ikke er flere ledige pladser på den pågældende årgang. Vi forbeholder os retten til ikke at tilbyde jeres barn en plads på skolen selvom der ledige pladser i den pågældende klasse. Læs mere om ventelistekriterierne længere nede på siden.

Hvis jeres barn har fået tilbudt en plads på skolen, er der pladsgaranti i SFO’en. Læs mere om dette og find tilmeldingsblanket her.

Betingelser for opskrivning

Opskrivning kan kun foregå med angivelse af det fulde cpr-nummer på barnet samt forældre. Det er opskrevnes eget ansvar, at opskrivningsformularen udfyldes med korrekt klasseangivelse og skoleår. Der er intet opskrivningsgebyr. Opskrivningen gælder, indtil I bliver tilbudt en plads.

Det er dog en forudsætning, at den opskrevne selv sørger for, at mailadresser og telefonnumre er ajourført, så skolen kan få kontakt til jer vedr. en evt. plads. Kan vi ikke komme i kontakt med jer, vil vi tilbyde pladsen til en anden fra ventelisten. Får I tilbudt en plads, men takker nej, bliver barnet gjort passiv på ventelisten – ancienniteten beholdes. At stå passiv på listen betyder, at det er hjemmet, der har ansvaret for at kontakte skolen, når der igen ønskes en plads på skolen.

Opskrivningsformularen, med de tilhørende data, opbevares så længe barnet har mulighed for at blive elev på skolen, eller er optaget som elev på skolen. Herefter slettes denne. Formularens informationer gemmes på en sikker server i krypteret form.

Ventelistekriterier

Ved ventelister i klasserne er kriterierne som følger:

Søskende:

Søskende til elever der går på skolen, og som er på skolens venteliste har fortrinsret for andre på ventelisten. Fortrinnet gælder børn på samme folkeregisteradresse og søskende som har fælles forældre, mor eller far, men ikke nødvendigvis samme folkeregisteradresse.

NB. Det skal bemærkes, at der kun ydes søskendemoderation til børn på samme folkeregisteradresse. 

Dreng/pige:

Det tilstræbes, at der er en ligelig fordeling af drenge og piger i klassen.

  • I 0. til 3. klasse træder reglen i kraft ved 13/7 således, at 14/6 bør undgås.
  • I 4. til 6. klasse træder reglen i kraft ved 14/8 således, at 15/7 bør undgås.
  • I 7. til 9. klasse træder reglen i kraft ved 15/9 således, at 16/8 bør undgås.

 

Anciennitet:

Ancienniteten beregnes som antallet af dage efter barnets fødsel, man er tilmeldt ventelisten. Herved stilles alle lige – også de børn, der er født sidst på året.

De tre kriterier træder i kraft i denne rækkefølge:

  1. Søskende
  2. Kønsfordeling
  3. Anciennitet
 

Udsat skolestart

Hvis et barn har fået tilbudt en plads, men skal have udsat skolestart til året efter, er man sikret en plads det følgende år. 

Aktiv/passiv

Man kan vælge at stå som passiv på ventelisten. Man vil i givet fald først komme i betragtning, efter at man har kontaktet skolen for at ændre status til aktiv.

Kriterierne afgør, hvornår en elev kan komme til optagelsessamtale. Det er skolelederens afgørelse, om eleven kan optages. 

Gode historier om skoleglæde fortalt i billeder

Kontakt os