Priser

Skolepengene fastsættes for et år ad gangen og er pr. 1/1 2024:

Bhk-4. Klasse

kr 1.592 Pr. måned
  • Elektroniske ordbøger er inkluderet

5.-7. Klasse

kr 1.735 Pr. måned
  • Elektroniske ordbøger er inkluderet

8.-9. Klasse

kr 1.805 Pr. måned
  • Elektroniske ordbøger er inkluderet

Næste prisregulering sker pr. 1. januar 2025. 

Skolepengene indbetales på et FI-kort – eller, hvad skolen helst ser, via bankernes betalingsservice, hvilket sparer både skolen og de enkelte hjem for portoudgifter. 

Skolepenge

Skolepenge betales forud og opkræves den første i hver måned. Der betales for 12 måneder om året. Dette er også gældende for 9. årgang, hvor der betales for juli måned i afgangsåret.

Udover skolepenge vil der være egenbetaling forbundet med enkelte ture og lejrskoler. Det er en forudsætning for elevens skolegang på Otterup Realskole, at skolepenge og øvrige udgifter forbundet med skolegangen betales retmæssigt. Gebyr ved for sen betaling 200 kr. 

Ved udmeldelse

Udmeldelse af Otterup Realskole kan ske øjeblikkeligt, men der skal betales skolepenge for løbende måned samt den følgende måned. Der bliver opkrævet skolepenge for juli måned med, når en elev udmeldes af skolen med udgang af et skoleår. 

Depositum

Depositum ved opstart i Børnehaveklassen modregnes ved første skoleopkrævning. Ved fortrydelse tilbagebetales depositum ikke.

Evt. spørgsmål i forbindelse med indbetaling af skolepenge bedes rettet til skolens kontor.

Søskendemoderation gælder for søskende på skolen med samme folkeregister adresse:

Vær i øvrigt opmærksom på, at:

  • Barn nr. 2 fra samme familie betaler 75 % af de normale skolepenge.
  • Barn nr. 3 fra samme familie betaler 50 % af de normale skolepenge.
  • Barn nr. 4 fra samme familie betaler 25 % af de normale skolepenge.
  • Barn nr. 5 fra samme familie er gratis. 

Fripladstilskud

Det er muligt at søge fripladstilskud til skolepenge. Fripladstilskuddet kan højest udgøre 25 % af skolepenge.

Skolen udsender en besked om, at det er tid til at ansøge om fripladstilskud i august måned hvert år.

Vi sender ansøgningerne videre til Fordelingssekretariatet i september. Herefter har Fordelingssekretariatet et par måneder til at behandle ansøgningerne og fordele tilskuddet ud til de forskellige skoler. Skolen får besked i december måned om hvem og hvor meget ansøgerne har fået tildelt. Skolen fordeler herefter tilskuddet ud over de resterende 7 måneder for skolepenge (januar-juli). Fordelingssekretariatet vurderer ansøgningerne ud for det foregående indtægtsår.

Ansøgning om fripladstilskud          

Fordelingsnøgle for skolepenge

Fripladsskala (Nordfynskommune – hjemmeside)

Gode historier om skoleglæde fortalt i billeder

Kontakt os