Skolerapport 0. – 3. klasse

UMV-undersøgelse 2018

Udvalg: Caroline Hansen (UMR), Niels Falbe Schmidt (AMR) og Steffen Eriksen (Skoleleder)

Alle klasser har perioden 24. september 2018 til 17. december 2018 lavet en undervisningsmiljøvurdering via nationaltrivsel.dk. Af praktisk grunde blev undersøgelsen lavet af flere omgang, hvorfor det er endt med 5 rapporter.

Svarerne fra selv undersøgelse opbevares på skolen. Denne gennemgang vil blive offentliggjort her på skolens hjemmeside.

Ud over denne samlede gennemgang er alle klasseteams blevet bedt om at gennemgå de enkelte klassers besvarelser med eleverne.

Eleverne i 0. til 3. klasse er generelt tilfredse med skolen og deres klasse. De få elever (ca. 5%) som giver udtryk for, at de ikke er tilfredse, vil få mulighed for at give udtryk for de enkelte frustrationer, når emnet behandles klassevis.

I december er der ekstra fokus på trivsel og den gode tone blandt eleverne, og det vil være fint, hvis de enkelte klasser efterfølgende lavede en revurdering af elevernes trivsel.

  • Der en svag stigning i elever, der føler sig bange for at andre børn griner af dem, eller føler sig drillet. Fra ca. 10% og 8% til 11% og 10%. Det er en udvikling, der skal være fokus på, og som skal bremses. Dette tages op med skolens AKT-lærere.
  • En meget stor del af eleverne giver udtryk for, at de er glade for deres lærere.
  • Ca. 30 % af eleverne giver udtryk for at undervisningen er kedelig. Det kunne være fint med en forventningsafstemning mellem elever og lærere. Dette opfordres lærerne til. Men umiddelbart synes udvalget også, at der gøres meget for at gøre undervisningen motiverende. Langt størstedelen af eleverne synes dog, at de lærer noget spændende i skolen.
  • Ca. 16% af eleverne synes det tit kan være svært at høre, hvad lærerne siger. Dette skal der et fælles fokus på gennem skolens AKT-lærere.
  • Ca. 35% af eleverne mener ikke at toiletterne er rene. SE vælger at sige lidt om ’egen-rengøring’ på toiletter til morgensamling.
  • Ca. 34% føler sig forstyrret af larm i timerne. Dette skal der også fokus på gennem AKT.
  • En del af eleverne sidder dårligt på deres stole. Det er planen, at de fleste klasser skal have skiftet stole ud over en årrække. 

Lærerråd

Ovenstående punkter har været bragt op på et lærerrådsmøde, hvor der især kom fokus på om undersøgelsen kunne bruges. Det blev dog opfordret til at undersøgelsesresultaterne bruges til at igangsætte en diskussion på klassen. Også så man kan finde ud af, om eleverne har forstået spørgsmålene. Der blev ønsket en større svarprocent, hvorfor det næste gang vil være hensigtsmæssigt at lave det i en time med hele klassen.

Der var især snak om toiletforhold, om eleverne opfatter undervisningen som interessant, og om der er for meget støj.

Ift. de sidste 2 punkter var der en god snak om at forventningsafstemme og at inddrage forældrene i arbejde med trivslen.

Ift. toiletter er der enighed om, at der fra skolens side bliver gjort meget for at holde en høj rengøringsstandard, men at det kan være nødvendigt