Skolerapport 0. – 3. klasse

UMV-undersøgelse 2022

Udvalg: Isabells Madsen og Emil Jul (UMR), Søren Kjærsgård (AMR) og Steffen Eriksen (Skoleleder)

Alle klasser har i slutningen af marts 2022 lavet en undervisningsmiljøvurdering via skolens Intra.
Svarerne fra selv undersøgelse opbevares på skolen. Denne gennemgang vil blive offentliggjort på skolens
hjemmeside.

Svarerne fra selve undersøgelsen opbevares på skolen. Denne gennemgang vil blive offentliggjort her på skolens hjemmeside.

Ud over denne samlede gennemgang er alle klasseteams blevet bedt om at gennemgå de enkelte klassers besvarelser med eleverne.

I december er der ekstra fokus på trivsel og den gode tone blandt eleverne, og det vil være fint, hvis de enkelte klasser efterfølgende lavede en revurdering af elevernes trivsel.

 • Eleverne i 0. til 3. klasse er generelt tilfredse med skolen og deres klasse.
 • Nogle elever føler sig nogen gange alene og enkelte elever har ondt i maven inden de skal i skole, hvilket
  AMR og skoleleder tager op med lærerne, så de kan være opmærksomme på dette.
 • Eleverne er generelt glade for deres lærere.
 • Knap halvdelen af eleverne har nogen gange hovedpine, når de er i skole. Måske kan det skyldes små
  lokaler og uro i timerne. Udover at det tages op med lærerne, så vil UMR tale med elevrådet om, hvad
  årsagen kan være, og hvad der evt. kan gøres fra deres side.
 • 41 % føler at de nogen gange eller tit bliver drillet, så de bliver kede af det. Det aftales, at lærerne og især
  ressourcecentret gøres opmærksomme på dette, så de kan arbejde på at bedre det.
 • En stor del af eleverne giver udtryk for at undervisningen er kedelig. Det kunne være fint med en
  forventningsafstemning mellem elever og lærere. Dette opfordres lærerne til. Men umiddelbart synes
  udvalget også, at der gøres meget for at gøre undervisningen motiverende. Langt størstedelen af eleverne
  syntes således også, at de lærer noget spændende i skolen.
 • Ca. 14 % af eleverne synes det tit kan være svært at høre, hvad lærerne siger, dette er lille fald ift. til sidste
  UMV, men der skal fortsat være et fælles fokus på det gennem skolens ressourcepersoner.
 • Ca. 23 % af eleverne mener ikke at toiletterne er rene, hvilket er et fald ift. sidste UMV. UMR tager det op
  med elevrådet, om hvordan eleverne kan blive bedre til at holde toiletterne rene i løbet af dagen

Lærerråd

Ovenstående punkter har været bragt op på et lærerrådsmøde, hvor der især kom fokus på om undersøgelsen kunne bruges. Det blev dog opfordret til at undersøgelsesresultaterne bruges til at igangsætte en diskussion på klassen. Også så man kan finde ud af, om eleverne har forstået spørgsmålene. Der blev ønsket en større svarprocent, hvorfor det næste gang vil være hensigtsmæssigt at lave det i en time med hele klassen.

Ift. toiletter er der enighed om, at der fra skolens side bliver gjort meget for at holde en høj rengøringsstandard, men at det kan være nødvendigt at tage en pædagogisk snak med eleverne om at holde toiletterne rene i løbet af skoledagen.