Ressourcecenter

På Otterup Realskole tager vi det seriøst, når vi siger, at vi vægter den enkelte elevs faglige udvikling og trivsel højt. Vi har, til at understøtte lærerne i dette, oprettet et Ressourcecenter, som består af en pædagogisk leder, en trivselsmedarbejder, to læsevejledere og en matematikvejleder.

Ressourcepersonerne støtter lærerne i arbejdet med den faglige undervisning såvel som klassens trivsel. Herudover har ressourcepersonerne også mulighed for at tale med og støtte enkelte elever i deres udvikling. Primært ligger den ekstra faglige indsats i 0. til 5. klasse, men er der behov, kan dette udvides. 

Ressourcecentret har et tæt og godt samarbejde med Nordfyns Kommunes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR), som understøtter skole og dagtilbud i bestræbelsen på at kommunens børn trives og lærer mest muligt. 

I Pædagogisk Psykologisk Rådgivning arbejder følgende faggrupper: ergoterapeuter, fysioterapeuter, tale-høre-konsulenter, psykologer, pædagogiske konsulenter og specialpædagoger.

I tillæg til dette arbejde er skolen også i kontakt med andre interessenter, der kan støtte op om det enkelte barns trivsel og udvikling. Dette kan bl.a. være kommunens Børne- og familieafdeling eller OUH´s børneafdeling.

Alle tiltag omkring enkelte elever forgår i tæt dialog med elevens forældre.

Ofte vil en sag omkring et barn starte op med et dialogmøde, hvor forældre, skole, PPR og Børne- og Familieafdelingen sammen kan klarlægge hvilke tiltag, der kan sættes i værk.

Alle skolens medarbejdere, der i dagligdagen arbejder direkte med skolens elever, er underlagt lovgivningen om skærpet underretningspligt, og vi følger naturligvis Nordfyns Kommunes beredskabsplan for børn og unge.

Beredskabsplan for børn og unge i Nordfyns kommune

 

Ordblindhed på Nordfyn

Ikke alle børn har samme forudsætninger for læring – og nogle elever kan opleve udfordringer, der kræver ekstra opmærksomhed og/eller omsorg. Derfor har vi fokus på tidlig indsats ift. læsevanskeligheder/ordblindhed.

Læse- og skriveteknologi på Otterup Realskole

Ordblindhed på Otterup Realskole

Foregribende indsatser vedr. ordblindhed (pdf)

Cool Kids - for børn med angst

Nordfyns kommune tilbyder gruppe-terapeutisk forløb til børn med angst.

Cool Kids pjece (pdf)

Skilsmisse

På Otterup Realskole tilbyder vi skilsmissegrupper, hvor børnene får mulighed for at dele deres tanker og følelser omkring bruddet med andre i samme situation.

Desuden tilbyder Familiehuset i Nordfyns kommune et kursus for skilte forældre ”KIFF”.

Læs mere om vores skilsmissegrupper for børnene på skolen samt kommunens tilbud til jer, som er skilte forældre