Velkommen i SFO!

“Regnbuen”/“Solstrålen” er Otterup Realskoles fritidsordning. SFO “Regnbuen” er for elever i Børnehaveklassen og 1.klasse, samt danner også ramme for vores Mini SFO, og SFO “Solstrålen” er for elever i 2. og 3. klasse.

Se vores folder her

Alle elever på skolen, fra Mini SFO til 3. klasse, er garanteret en plads. 

Samspillet/samarbejdet mellem SFO og skole

På skolen vægter vi trivsel og det gode samarbejde imellem børn, lærer og pædagoger. Pædagoger og lærer afholder teammøder og pædagogerne deltager i forældresamtaler i indskolingen en gang årligt. Vi har et godt tværfagligt samarbejde og ser hinandens forskellige syn på det enkelte barn som en force, til stor gavn for barnet. Endvidere har vi pædagoger ansat i skoledelen som støtte og assistere i undervisningen.

Vi tilbyder børnene at deltage i lektiecafé fra mandag til torsdag fra kl. 13.15 – 14.00, undtagen når der er tur eller andre arrangementer i huset. Læs mere om Lektiecaféen.

Samspillet/samarbejdet mellem SFO og forældre

Et godt samarbejde imellem forældrene/pædagoger er altafgørende for det enkeltes barns trivsel. Den daglige kontakt med forældre ved afhentning er med til at vedligeholde den gode kontakt. Det er meget vigtigt for os, at alle forældre ved, at de til hver en tid kan henvende sig, hvis der er omstændigheder vedrørende barnet/familien vi bør vide. 

Målrettet indsats overfor elever med særlige behov

Vi er deltagende i møder, hvis der er børn med særlige behov, så vi er klædt på til at hjælpe det enkelte barn. 

Socialisering/ trivsel

Vi er meget opmærksomme på, at der ikke er nogen børn som går alene. Vi gør meget ud af at lave legerelationer. Vi er altid på banen med at hjælpe, hvis børnene ikke selv kan løse deres konflikter. Trivsel er alles ansvar! Både pædagogernes, børnenes og forældrenes.

Vi er meget bevidste om, at “Regnbuen”/“Solstrålen” er et fritidstilbud for børnene, hvor der også skal være plads til at skabe nye venskaber og holde fri sammen med kammeraterne. Desuden mener vi, at vores opgave er at hjælpe det enkelte barn til at udvikle sig socialt, og at lære de sociale spilleregler, der er i et fællesskab.

Gennem den fri leg lærer børn bl.a. at:

  • Indordne sig efter regler
  • Forholde sig til andre
  • Bruge sin fantasi
  • Påtage sig en rolle
  • Respektere andre 

Håndtering af mobning

Vi har nultolerance overfor mobning!

Vi griber ind, så snart vi hører om mobning. Taler med implicerede parter, og hvis det fortsætter inddrager vi naturligvis forældrene. Her forventer vi forældreopbakning til at nå et fælles mål, nemlig at vi ikke tolerer mobning på skolen. Vi gør meget ud af, at tale med børnene i de situationer. Der er vigtigt at barnet ser sin egen andel, hvad kunne de have gjort anderledes, og vi gør barnet bevidste om deres egen adfærd. Er et barn udenfor, ikke deltagende i fælles lege mv., gør vi ligeledes en indsats til at hjælpe det indenfor i legen, hvis han/hun ønsker det. Ovenstående i fællesskab med skoledelen og forældre, hvis det er nødvendigt. Forældre får naturligvis besked med det samme, hvis vi oplever at deres barn ikke trives eller er udenfor.

Læs mere om skolens anti-mobbestrategi

Inddragelse af krop, bevægelse og sundhed

Vi er dagligt på legepladsen, i salen, eller på det grønne område. Vi tager på busture til skov og strand, hvor børnene har mange muligheder for at bruge kroppen. Boldbanen bliver flittig brugt til fodbold, stikbold osv. og der er rift om vores mooncars. 

Aktiviteter

Vi laver ugeplaner, hvor der er forskellige tilbud til børnene, som de kan deltage i det omfang, de er interesseret. Der er også aktiviteter, hvor de skal deltage, såsom busture, fødselsdage og julegavefremstilling. 

Regnbuen

Solstrålen

Mini SFO

Priser & fripladser