Indmeldelse

Indmeldelse af elever sker ved henvendelse til kontoret på tlf. 64 82 11 69 kl. 8.00 – 14.00 (tirsdage kl. 8.00 – 15.00) eller via opskrivningsformularen.

I de tilfælde, hvor optagelse ikke er mulig, kan man blive skrevet på venteliste. Læs mere om klassekvotient og kriterier for venteliste på Otterup Realskole.

Man er også velkommen til en samtale, såfremt man blot overvejer en indmeldelse.

OBS! Det er en forudsætning for indmeldelse, at opskrivningsformularen er udfyldt korrekt. Ved indmeldelse forpligter man sig til leve op til, og følge, skolens værdigrundlag og regelsæt. 

Udmeldelse

Udmeldelse af Otterup Realskole kan ske øjeblikkeligt, men der skal betales skolepenge for løbende måned samt den følgende måned.

Der bliver opkrævet skolepenge for juli måned med, når en elev udmeldes af skolen med udgang af et skoleår. 

Adresseændring o.lign.

Ved flytning eller ændring af oplysninger bedes I kontakte skolens kontor på:

Kontoret har telefontid:

Mandag – torsdag:

Fredag:

kl. 9.00 – 11.50 og kl. 12.15 – 15.00  

kl. 9.00 – 11.50 og kl. 12.15 – 14.00 

Gode historier om skoleglæde fortalt i billeder