Faglighed, ansvarlighed og gensidig respekt

I perioden 2019 til 2021 har vi på Otterup Realskole arbejdet med at beskrive og synliggøre skolens bærende værdier. Det er gjort i et samarbejde mellem skolens bestyrelse og skolens personale under inddragelse af elever og forældre.

Skolen bygger på værdierne faglighed, ansvarlighed og gensidig respekt. Værdier som i høj grad bliver rammesat af skolens mange traditioner og et fantastisk fællesskab.

For os er samarbejdet med forældrene essentielt, og vi ser forældrene som en del af skolen, hvorfor det er naturligt, at forældre løbende er i dialog med skolen og støtter eleverne i deres sociale trivsel samt deres faglige udvikling ved bl.a. lektielæsning.

Høj trivsel er altafgørende for, at den enkelte elev bedst muligt får udnyttet sit potentiale. Til at sikre, at vi ser det enkelte barn, har vi tydelig klasseledelse, fokus på faglig udvikling og en relativ lav klassekvotient. 

Faglighed

Med faglighed forstår vi, at den enkelte tilegner sig de kompetencer og den viden der skal til for at lykkes i den tilværelse, der tegner sig, nu og i fremtiden. For at opnå dette har vi fokus på at skabe rammer for, at den enkelte elev udvikler sig mest muligt, både fagligt og socialt. Faglighed ses blandt andet i kreativitet, innovation og mod på at fejle i processen mod at udvikle sig. 

Ansvarlighed

Med ansvarlighed forstår vi, at den enkelte udviser ansvar for fællesskabet, tager ansvar for egen læring og for skolens omgivelser. For at understøtte elevens evne til at tage ansvar møder vi den enkelte med tydelige rammer og tillid til, at alle ønsker at fylde disse ud. 

Gensidig respekt

Den gensidige respekt kommer til udtryk, når alle oplever at blive set og hørt i en atmosfære af tillid og fortrolighed. Vi tror på, at hver enkel rummer unikke forudsætninger for at vokse – fagligt, personligt og socialt, og at vi i mødet med hinanden lærer at værdsætte og respektere den udviklende forskellighed. 

Gode historier om skoleglæde fortalt i billeder

Kontakt os